Strona główna  >  Uchwały  >  2018

Uchwała nr XXXVII/292/18
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 15 marca 2018


w sprawie udzielenia w 2018 r. pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Bydgoskiego w Bydgoszczy

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 i art. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm. ) oraz art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) uchwala się, co następuje:


§ 1. Udziela się w 2018 r. pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Bydgoskiego na współfinansowanie inwestycji „Rozbudowa drogi powiatowej 1550C Brzoza-Prądocin – ul. Ogrodowa w Prądocinie”, w kwocie 300.000,00 zł (słownie złotych: trzysta tysięcy 00/100).
 
§ 2. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków zostaną określone w umowie zawartej między Gminą Nowa Wieś Wielka a Powiatem Bydgoskim.
 
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXVI/275/18 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 


Uzasadnienie
Starosta Bydgoski w dniu 27 października 2017 r. zwrócił się z pismem o partycypację w kosztach realizacji zadania inwestycyjnego „Rozbudowa drogi powiatowej 1550C Brzoza-Prądocin – ul. Ogrodowa w Prądocinie”. Kosztorys inwestorski obejmuje kwotę w wysokości 5.602.000,00 zł. Gmina Nowa Wieś Wielka udziela w 2018 r. pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Bydgoskiego na współfinansowanie powyższej inwestycji w kwocie 300.000,00 zł. Dostosowanie drogi do wymaganych parametrów technicznych w znaczącym stopniu wpłynie na poprawę warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa ruchu kołowego.

------------------------------------------------------------
[1]Dz.U. z 2017 r. poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130.
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

Opublikował: Szymon Giżycki (18 marca 2018, 20:29:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 145

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij