Strona główna  >  Uchwały  >  2018

Uchwała nr XXXVI/290/18
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 8 lutego 2018


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2011-2020

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz.1875 ze zm. ) oraz art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm. ) uchwala się, co następuje:


§ 1. W uchwale Nr V/23/11 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2011-2020 wprowadza się następujące zmiany:
1) dotychczasowe załączniki nr 2,3,4,5, wskazane w § 2,3,4,5 tej uchwały, zastępuje się odpowiednio załącznikami nr 1,2,3,4 do niniejszej uchwały,
2) w załączniku nr 1 do uchwały w podrozdziale 2.3.4. pkt 5.5.5. otrzymuje brzmienie: „5.5.5.Wynagrodzenie ustala się w wysokości 70 zł brutto za 1 godz.  pracy w Komisji.”.

   
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Uzasadnienie
Zmiany proponowane do Gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2011–2020, przyjętej uchwałą Nr V/23/11 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 26 stycznia 2011 r. niezbędne są dla uszczegółowienia zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej w 2018 r. Harmonogramy załączone do uchwały stanowią potrzeby i wyznaczają najważniejsze zadania do rozwiązania i finansowania w 2018 r. w obszarze pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, wspierania rodziny i pieczy zastępczej, dodatków mieszkaniowych, profilaktyki alkoholowej, narkomanii i przeciwdziałania przemocy. Proponowana zmiana w podrozdziale 2.3.4 Gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2011–2020 dotyczy zwiększenia wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych. Od 2011 r. stawka za prace w komisji nie uległa zmianie, w związku z czym należało dostosować ją do zmian warunków wynagradzania pracowników zatrudnianych na umowy zlecenia, wykonujących podobne zadania.

-------------------------------------------------------
[1]Dz.U. z 2017 r. poz. 2232 i z 2018 r. poz. 130,
[2]Dz.U. z 2017 r. poz. 1985.

Załączniki (80kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

Opublikował: Szymon Giżycki (16 lutego 2018, 14:09:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 186

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij