Strona główna  >  Uchwały  >  2018

Uchwała nr XXXVI/280/18
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 8 lutego 2018


w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości rolnych w drodze przetargu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm. ) uchwala się, co następuje:


§ 1. Wyraża się zgodę na oddanie w dzierżawę na okres do lat dziesięciu nieruchomości rolnych wymienionych w wykazie, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, z przeznaczeniem pod uprawy rolne, w drodze przetargu.
 
 § 2.  Traci moc uchwała Nr XXIV/217/13 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości w Dąbrowie Wielkiej, zmieniona uchwałą Nr VI/35/15 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości w Dąbrowie Wielkiej pod farmę fotowoltaiczną.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
 


Uzasadnienie
Grunty opisane w wykazie, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, niezależnie czy są objęte miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, obecnie mogą być  wykorzystane  jedynie pod uprawy rolne. Nieruchomości zostaną wydzierżawione stosownie do art. 37 ustawy o gospodarce nieruchomościami w drodze przetargu. Gmina nie prowadzi działalności rolniczej, wobec czego jedną z możliwości utrzymania użytków rolnych we właściwej kulturze rolnej jest ich wydzierżawienie. Nieruchomość oznaczona jako działka ew. nr 28/2 o pow. 3,7819 ha położona w obrębie ewidencyjnym Dąbrowa Wielka, stosownie do uchwały Nr XXIV/217/13 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości w Dąbrowie Wielkiej, zmienionej uchwałą Nr VI/35/15 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 12 marca 2015 r., zmieniająca uchwałę w sprawie  wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości w Dąbrowie Wielkiej pod farmę fotowoltaiczną, była dzierżawiona przez M.S. Energia Spółkę z o. o. na urządzenie farmy fotowoltaicznej o mocy 1MW. Po rozwiązaniu umowy dzierżawy, zgodnie z zawartymi w niej ustaleniami, nie było innych podmiotów zainteresowanych  wydzierżawieniem nieruchomości pod cel określony w § 1 uchylanej uchwały, w związku z czym zachodzi konieczność jej wydzierżawienia pod uprawy rolne. Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy m.in. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych, przekraczających zakres zwykłego zarządu, w tym wydzierżawienie nieruchomości na okres powyżej 3 lat.

-----------------------------------------------------------
[1]Dz.U. z 2017 r. poz. 2232 i z 2018 r. poz. 130.

Załącznik - WYKAZ NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH PRZEZNACZONych DO DZIERŻAWY W DRODZE PRZETARGU (29kB) word
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

Opublikował: Szymon Giżycki (16 lutego 2018, 13:37:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 130

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij