Strona główna  >  Uchwały  >  2018

Uchwała nr XXXVI/274/18
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 8 lutego 2018


w sprawie udzielenia pomocy finansowej na prowadzenie w siedzibie Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka Ośrodka Zamiejscowego Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy w zakresie rejestracji pojazdów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 11, w związku z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm. ) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm. ) uchwala się, co następuje:


§ 1. Udziela się w 2018  r. pomocy finansowej Powiatowi Bydgoskiemu w kwocie 23.400 zł (słownie złotych: dwadzieścia trzy tysiące czterysta) na dofinansowanie prowadzenia
w siedzibie Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka Ośrodka Zamiejscowego Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów rzeczowych z tytułu eksploatacji stałego łącza teleinformatycznego, świadczenia usług serwisu sprzętowego zainstalowanych urządzeń infrastruktury sieciowej niezbędnej do prawidłowej pracy systemu teleinformatycznego POJAZD oraz kosztów osobowych z tytułu wynagrodzenia pracownika.
 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 

Uzasadnienie
W związku z upływem z dniem 31 grudnia 2017 r. terminu obowiązywania aneksu do umowy zawartej pomiędzy Gminą Nowa Wieś Wielka a Powiatem Bydgoskim w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej na prowadzenie Ośrodka Zamiejscowego Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy w zakresie rejestracji pojazdów w siedzibie Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka, Wójt Gminy wnosi
o dofinansowanie w 2018 r. kosztów funkcjonowania Ośrodka Zamiejscowego ze środków budżetu Gminy, poprzez pokrycie kosztów rzeczowych i osobowych w kwocie 23.400 zł z tytułu eksploatacji stałego łącza teleinformatycznego oraz wynagrodzenia pracownika. Prowadzenie rejestracji pojazdów w siedzibie Urzędu Gminy i kontynuacja porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Bydgoszczy w tym zakresie leży w interesie mieszkańców Gminy Nowa Wieś Wielka. Na podstawie art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych udzielenie pomocy finansowej w tym zakresie należy do kompetencji  rady gminy.
 

-----------------------------------------------------------
[1]Dz.U. z 2017 r. poz. 2232 i z 2018 r. poz. 130,
[2]Dz.U. z 2018 r. poz. 62.
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

Opublikował: Szymon Giżycki (16 lutego 2018, 13:19:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 104

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij