Strona główna  >  Uchwały  >  2017

Uchwała nr XXXV/264/17
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 19 grudnia 2017


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.), uchwala się, co następuje:


§ 1. W uchwale Nr XXIV/186/16 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 15 grudnia 2016 r.  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2017, wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust.1 dochody budżetu gminy kwotę 51.791.343,70 zł zastępuje się kwotą 52.217.865,70 zł,  
2) w § 1 ust.1 pkt 2 dotacje celowe po zmianach wynoszą 15.122.621,63 zł,  
3) w § 1 ust.1 pkt 3 subwencje wynoszą 10.309.692 zł,  
4) w § 1 ust.1 pkt 4 dochody ze środków otrzymanych z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 2.976.829,94 zł,    
5) w § 1 ust. 2 pkt 1 dochody majątkowe po zmianach wynoszą 5.314.338,48 zł, w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku 54.443,00 zł,
b) dotacje i środki otrzymane na inwestycje 5.259.895,48 zł,  
6) w § 1 ust. 2 pkt 2 dochody bieżące kwotę 46.923.351,87 zł zastępuje się kwotą 46.903.527,22 zł,   
7) w § 2  ust. 1 wydatki budżetu kwotę 61.730.443,69 zł zastępuje się kwotą   62.093.084,69 zł,
8) w § 2 ust. 1 pkt  1 wydatki bieżące w wysokości  39.920.799,61 zł  zastępuje się kwotą 40.301.718,61 zł,
9) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń po zmianach wynoszą  17.863.343,77 zł, 
10) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. b dotacje po zmianach wynoszą 2.204.842,35 zł,
11) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. d wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 14.402.935,60 zł,
12) w § 2 ust. 2 wydatki majątkowe kwotę 21.809.644,08 zł zastępuje się kwotą 21.791.366,08 zł, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 21.809.644,08 zł zastępuje się kwotą 21.791.366,08 zł,   
13) w § 3 ustalony planowany deficyt budżetowy w kwocie 9.939.099,99 zł zastępuje się kwotą 9.875.218,99 zł,  który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych
pożyczek w wysokości 9.875.218,99  zł,         
14) w § 4 Przychody budżetu po zmianach  wynoszą 12.720.079,15 zł, rozchody po zmianach  wynoszą   2.844.860,16 zł,
15) w § 5 ust. 1 rezerwa ogólna  wynosi 0 zł,
16) w § 5 ust. 2 rezerwa celowa  wynosi 99.317 zł,
17) w § 11 Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 9.875.218,99 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w  wysokości 1.266.663,12 zł, oraz dodaje się pkt 4w brzmieniu „4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 4.566.476,16 zł”,
18) w § 12 ust. 3 Upoważnia się Wójta do spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do  wysokości 1.266.663,12 zł,
19) w § 12 Upoważnia się Wójta Gminy do: dodaje się pkt 7 w brzmieniu:
„7) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 4.566.476,16zł”,
20) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
21) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
22) załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
23) załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
24) załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
25) załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,
26) załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały,
27) załącznik Nr 14 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wprowadza się zmiany i dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami  wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie (62kB) pdf

Załącznik n1 - Zmiany w dochodach i wydatkach (119kB) pdf

Załącznik nr 2 - Dochody budżetu Gminy (123kB) pdf

Załącznik nr 3 - wydatki budżetu Gminy (327kB) pdf

Załącznik nr 4 - zadania inwestycyjne (42kB) pdf

Załącznik nr 5 - przychody i rozchody (36kB) pdf

Załącznik nr 6 - zadania zlecone (83kB) pdf

Załącznik nr 7 - plan przychodów i wydatków (29kB) pdf

Załącznik nr 8 - dotacje (39kB) pdf

Załącznik nr 9 - programy i projekty (88kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

Opublikował: Szymon Giżycki (3 stycznia 2018, 10:32:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 120

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij