Strona główna  >  Uchwały  >  2017

Uchwała nr XXXIV/255/17
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 7 grudnia 2017


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.), uchwala się, co następuje:


§ 1. W uchwale Nr XXIV/186/16 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 15 grudnia  2016 r.  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2017, wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust.1 dochody budżetu gminy kwotę 51.782.704,07 zł zastępuje się kwotą 51.804.260,70 zł,  
2) w § 1 ust.1 pkt 2 dotacje celowe po zmianach wynoszą 14.513.669,98 zł,  
3) w § 1 ust.1 pkt 3 subwencje wynoszą 10.309.692 zł,  
4) w § 1 ust.1 pkt 4 dochody ze środków otrzymanych z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 2.530.483,29 zł,    
5) w § 1 ust. 2 pkt 1 dochody majątkowe po zmianach wynoszą 4.867.991,83 zł, w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku 54.443,00 zł,
b) dotacje i środki otrzymane na inwestycje 4.813.548,83 zł,  
6) w § 1 ust. 2 pkt 2 dochody bieżące kwotę 46.864.712,24 zł zastępuje się kwotą 46.936.268,87 zł,   
7) w § 2  ust. 1 wydatki budżetu kwotę 63.346.641,07 zł zastępuje się kwotą   61.743.360,69 zł,
8) w § 2 ust. 1 pkt  1 wydatki bieżące w wysokości  39.852.814,84 zł  zastępuje się kwotą  39.810.274,61 zł,
9) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń po zmianach wynoszą  17.796.949,77 zł, 
10) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. b dotacje po zmianach wynoszą 2.197.123,35 zł,
11) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. d wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 14.577.709,76 zł,
12) w § 2 ust. 2 wydatki majątkowe kwotę 23.493.826,23 zł zastępuje się kwotą 21.933.086,08 zł, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 23.493.826,23 zł zastępuje się kwotą 21.933.086,08 zł,   
13) w § 3 ustalony planowany deficyt budżetowy w kwocie 11.563.937,00 zł zastępuje się kwotą 9.939.099,99 zł,  który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych
pożyczek w wysokości 9.939.099,99  zł,         
14) w § 4 Przychody budżetu po zmianach  wynoszą 12.808.664,15 zł, rozchody po zmianach  wynoszą   2.869.564,16 zł,
15) w § 5 ust. 1 rezerwa ogólna  wynosi  0 zł,
16) w § 5 ust. 2 rezerwa celowa  wynosi 99.317 zł,
17) w § 11 Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów  i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 9.939.099,99 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w  wysokości 1.291.367,12 zł, oraz dodaje się pkt 4w brzmieniu „4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 4.566.476,16 zł”,
18) w § 12 ust. 3 Upoważnia się Wójta do spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do  wysokości 1.291.367,12 zł,
19) w § 12 Upoważnia się Wójta Gminy do: dodaje się pkt 7 w brzmieniu:
„7) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 4.566.476,16zł”,
20) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
21) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
22) załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
23) załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
24) załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
25) załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,
26) załącznik Nr 14 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wprowadza się zmiany i dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami  wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie (94kB) pdf

Z1 - Zmiany w dochodach i wydatkach (264kB) pdf

Z2 - Dochody na 2017 r. (426kB) pdf

Z3 - Wydatki na 2017 r. (1319kB) pdf

Z4 - Zadania inwestycyjne na 2017 r. (52kB) pdf

Z5 - Przychody i rozchody (49kB) pdf

Z6 - Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2017 r. (40kB) pdf

Z7 - Dotacje (52kB) pdf

Z8 - Programy i projekty (143kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

Opublikował: Szymon Giżycki (15 grudnia 2017, 17:53:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 130

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij