Strona główna  >  Uchwały  >  2017

Uchwała nr XXXIV/254/17
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 7 grudnia 2017


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2017-2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.2077) uchwala się, co następuje:


§ 1. W uchwale Nr XXIV/185/16 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 15 grudnia                2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2017-2027, wprowadza się następujące zmiany:
a) dokonuje się zmiany w prognozie dochodów, wydatków budżetowych, przychodów, rozchodów, kwoty długu oraz wydatków majątkowych dla roku 2017, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
b) dokonuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
c) dokonuje się zmiany w objaśnieniach przyjętych wartości, zgodnie z załącznikiem  Nr 3 do uchwały,
 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Uzasadnienie  

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata                                  2017-2027 dokonano aktualizacji poszczególnych wartości dla 2017 r., które wynikają ze zmian w uchwale Nr XXIV/185/2016 Rady Gminy z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2017 oraz zaktualizowano wartość zadań inwestycyjnych.
W związku  z podpisaniem  umowy partnerskiej nr WCF-I.433.UE.292/2017 pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim  a Gminą  Nowa Wieś Wielka na realizację wspólnego przedsięwzięcia polegającego na przygotowaniu do realizacji, a następnie  w przypadku uzyskania dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020  i wspólnym wdrożeniu projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” oraz zachowaniu jego trwałości aby zapewnić współfinansowanie  projektu został on ujęty w załączniku wykazu przedsięwzięć, który określa limity wydatków na realizację inwestycji wieloletnich. Wartość udziału Partnera wynosi 174.480,050 zł, w tym wkład UE w wysokości 85% będzie wynosił 148.308,42 zł, natomiast  wkład własny Partnera będzie wynosił 26.172,08 zł, który zostanie zabezpieczony  w wysokości 15%  na wydatki majątkowe w kwocie 24.631,28 zł, które zostaną przeznaczone na wdrożenie systemów e-Administrację  oraz System Informacji Przestrzennej oraz na wydatki bieżące w wysokości 15% w kwocie 1.540,80 zł, które zostaną przeznaczone na działalność informacyjno – promocyjną projektu i na zarządzanie projektem. Koszty trwałości projektu  w okresie 5 lat mają wynieść 60.000,00 zł.
Planowany deficyt budżetu w wysokości 11.563.937,00 zł, został zmniejszony do kwoty 9.939.099,99 zł w związku z nie pobraniem pożyczek i kredytów na sfinansowanie zadań inwestycyjnych.

Z1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa (108kB) pdf

Z2 - Wykaz Przedsięwzięć (92kB) pdf

Z3 - Objaśnienia (99kB) word
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

Opublikował: Szymon Giżycki (15 grudnia 2017, 17:43:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 108

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij