Strona główna  >  Uchwały  >  2017

Uchwała nr XXXII/242/17
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 26 października 2017


zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875), w związku z art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1289), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy, uchwala się, co następuje:


§ 1. W Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XX/147/16 Rady  Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz.2792), w § 11 ust. 2 pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) meble i inne odpady wielkogabarytowe pochodzące z gospodarstw domowych:
a) będą odbierane z nieruchomości przynajmniej raz w roku. Informacje o terminach odbioru będą podane do wiadomości mieszkańców z odpowiednim wyprzedzeniem. Odpady te winny być zgromadzone w miejscu ich odbioru nie wcześniej niż 24 godziny
przed wyznaczonym terminem ich odbioru,
b) można dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.”.
 
§ 2.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.Uzasadnienie
Na podstawie art. 4 ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2017 r., poz. 1289) rada gminy, po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. W związku ze zwiększeniem rodzajów selektywnie zbieranych odpadów komunalnych przyjmowanych do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka zaistniała konieczność dokonania stosownej zmiany w Regulaminie.
Projekt Regulaminu został pozytywnie zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z 2017 r., poz 4115 z dnia 2017-11-02

Opublikował: Szymon Giżycki (7 listopada 2017, 07:39:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 75

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij