Strona główna  >  Uchwały  >  2017

Uchwała nr XXXII/241/17
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 26 października 2017


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm. ), uchwala się, co następuje:


§ 1. W uchwale Nr XXIV/186/16 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 15 grudnia 2016 r.  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2017, wprowadza                    się następujące zmiany:
1) w § 1 ust.1 dochody budżetu gminy kwotę 50.311.277,47 zł zastępuje się kwotą 51.590.375,24 zł,  
2) w § 1 ust.1 pkt 2 dotacje celowe po zmianach wynoszą 14.352.407,53 zł,  
3) w § 1 ust.1 pkt 3 subwencje wynoszą 10.309.692 zł,  
4) w § 1 ust.1 pkt 4 dochody ze środków otrzymanych z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 2.530.483,29 zł,    
5) w § 1 ust. 2 pkt 1 dochody majątkowe po zmianach wynoszą 4.917.991,83 zł, w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku 104.443,00 zł,
b) dotacje i środki otrzymane na inwestycje 4.813.548,83 zł,  
6) w § 1 ust. 2 pkt 2 dochody bieżące kwotę 45.393.285,64 zł zastępuje się kwotą 46.672.383,41 zł,   
7) w § 2  ust. 1 wydatki budżetu kwotę 61.875.214,47 zł zastępuje się kwotą 63.154.312,24 zł,
8) w § 2 ust. 1 pkt  1 wydatki bieżące w wysokości  38.421.531,24 zł  zastępuje się kwotą 39.692.079,01 zł,
9) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń po zmianach wynoszą  17.806.660,49 zł, 
10) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. b dotacje po zmianach wynoszą 2.283.720,00 zł,
11) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. d wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 14.594.766,55 zł,
12) w § 2 ust. 2 wydatki majątkowe kwotę 23.453.683,23 zł zastępuje się kwotą 23.462.233,23 zł, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 23.453.683,23 zł zastępuje się kwotą 23.462.233,23 zł,   
13) w § 3 ustalony planowany deficyt budżetowy pozostaje bez zmian i wynosi                  11.563.937,00 zł,  który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych
pożyczek w wysokości 11.563.937,00 zł,         
14) w § 4 Przychody budżetu po zmianach  wynoszą 14.577.347,16 zł, rozchody pozostają bez zmian i wynoszą   3.013.410,16 zł,
15) w § 5 ust. 1 rezerwa ogólna  wynosi 0 zł,
16) w § 5 ust. 2 rezerwa celowa  wynosi 99.317 zł,
17) w § 11 Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów  i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 11.563.937 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w  wysokości 1.435.213,12 zł, oraz dodaje się pkt 4w brzmieniu „4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 4.566.476,16 zł”,
18) w § 12 ust. 3 Upoważnia się Wójta do spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do  wysokości 1.435.213,12 zł,
19) w § 12 Upoważnia się Wójta Gminy do: dodaje się pkt 7 w brzmieniu:
„7) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 4.566.476,16zł”,
20) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
21) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
22) załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
23) załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany i dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami  i paragrafami  wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie (50kB) pdf

Załącznik nr 1 - zmiany w dochodach i wydatkach (114kB) pdf

Załącznik nr 2 - dochody budżetu Gminy (120kB) pdf

Załącznik nr 3 - wydatki budżetu Gminy (317kB) pdf

Załącznik nr 4 - zadania inwestycyjne (40kB) pdf

Załącznik nr 5 - zadania zlecone (99kB) pdf

-------------------------------------------------------------
[1] Dz.U. z 2016 r. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 1089, 1475, 1529 i 1537.
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

Opublikował: Szymon Giżycki (7 listopada 2017, 07:36:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 65

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij