Uchwała nr XXIII/176/16RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 24 listopada 2016w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ściekówNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm. ), w związku art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2015 r. poz. 139 ze zm. ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXIII/176/16
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 24 listopada 2016


w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm. ), w związku art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2015 r. poz. 139 ze zm. ) uchwala się, co następuje:


§ 1. Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.
 
§ 2. Taryfy określone w § 1 obowiązują w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.


    

 
Uzasadnienie
Zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej, prowadzący działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, złożył w dniu 21.10.2016 r. wniosek o zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Zaproponowana taryfa podlega zatwierdzeniu w drodze uchwały Rady Gminy w terminie 45 dni od dnia złożenia wniosku. Zatwierdzone taryfy obowiązują przez rok. W przypadku niezatwierdzenia taryf w drodze uchwały Rady Gminy, taryfy weszłyby w życie zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy. Zgodnie z art. 24 ust. 9 ustawy ZGK ogłosiłby w prasie taryfy bez dotacji, które obowiązywałyby przez cały 2017 r.------------------------------------------------------------------
[1] poz. 1579,
[2] poz. 1893 i z 2016 r. poz. 1250.

Załącznik - taryfy na 2017 r. (106kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Szymon Giżycki (2 grudnia 2016, 09:40:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 284