Uchwała nr XIV/112/15RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 17 grudnia 2015w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Nowa Wieś Wielka na 2016 r.Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) oraz § 10 ust. 1, § 22 ust. 1 i § 23 ust. 1 i 2 Statutu Gminy Nowa Wieś Wielka, uchwalonego uchwałą Nr XXVIII/267/13 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 26 czerwca 2013 w sprawie uchwalenia statutu Gminy Nowa Wieś Wielka (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. z dnia 14 października 2013 r. poz. 3045) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XIV/112/15
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 17 grudnia 2015


w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Nowa Wieś Wielka na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) oraz § 10 ust. 1, § 22 ust. 1 i § 23 ust. 1 i 2 Statutu Gminy Nowa Wieś Wielka, uchwalonego uchwałą Nr XXVIII/267/13 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 26 czerwca 2013 w sprawie uchwalenia statutu Gminy Nowa Wieś Wielka (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. z dnia 14 października 2013 r. poz. 3045) uchwala się, co następuje:


§ 1. Przyjmuje się plan pracy Rady Gminy Nowa Wieś Wielka na 2016 r., stanowiący załącznik do uchwały.
  
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 


Uzasadnienie
Zgodnie z § 23 ust. 1 i 2 Statutu Gminy Nowa Wieś Wielka Rada Gminy odbywa sesje zwyczajne zgodnie z przyjętym planem pracy.

Plan pracy (75kB) word
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Szymon Giżycki (28 stycznia 2016, 10:50:15)

Ostatnia zmiana: Szymon Giżycki (14 kwietnia 2016, 07:57:17)
Zmieniono: zamieszczenie załącznika

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 446