Strona główna  >  Uchwały  >  2014

Uchwała nr III/12/14
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 11 grudnia 2014


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm. ) oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849) uchwala się, co następuje:


§ 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka:
1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 600,00 zł,
2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 800,00 ,
3) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 1.000,00 zł, 
4) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, według stawek podatku określonych w załączniku nr 1 do uchwały,
5) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1.350,00 zł
6) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, według stawek podatku określonych w załączniku nr 2 do uchwały,
7) od przyczepy lub naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 900,00 zł,
8) od przyczepy lub naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, według stawek podatku określonych w załączniku nr 3 do uchwały, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
9) od autobusu o liczbie miejsc do siedzenia mniejszej niż 30 miejsc - 1.300,00 zł,
10) od autobusu o liczbie miejsc do siedzenia równej lub wyższej niż 30 miejsc - 2.050,00 zł.
 
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXX/291/13 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3336).
 
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.


 
Uzasadnienie
Niniejsza uchwała wynika z dyspozycji art. 10 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych Rada Gminy określa wysokość stawek podatku od środków transportowych, z tym że roczna stawka podatku od jednego środka transportowego nie może przekroczyć górnej granicy stawek podatkowych ogłoszonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 r. (M.P. poz. 718). Podwyższenie stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2015 jest uzasadnione zapewnieniem dodatkowych dochodów budżetu, przeznaczonych na realizację ustawowych zadań Gminy.





--------------------------------------------------------------------
[1] Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072.


Załącznik nr 1 (14kB) word

Załącznik nr 2 (14kB) word

Załącznik nr 3 (14kB) word


Opublikował: Szymon Giżycki (16 grudnia 2014, 10:29:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 795

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij