Uchwała nr XXXII/317/13RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 30 grudnia 2013w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Nowa Wieś Wielka na 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.*) oraz § 10 ust. 1, § 22 ust. 1 i 23 ust. 1 i 2 Statutu Gminy Nowa Wieś Wielka, uchwalonego uchwałą Nr XXVIII/267/13 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 26 czerwca 2013 w sprawie uchwalenia statutu Gminy Nowa Wieś Wielka (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. z dnia 14 października 2013 r., poz. 3045) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXII/317/13
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 30 grudnia 2013


w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Nowa Wieś Wielka na 2014 r.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.*) oraz § 10 ust. 1, § 22 ust. 1 i 23 ust. 1 i 2 Statutu Gminy Nowa Wieś Wielka, uchwalonego uchwałą Nr XXVIII/267/13 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 26 czerwca 2013 w sprawie uchwalenia statutu Gminy Nowa Wieś Wielka (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. z dnia 14 października 2013 r., poz. 3045) uchwala się, co następuje:


§ 1. Przyjmuje się plan pracy Rady Gminy Nowa Wieś Wielka na 2014 r., stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
  
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 

Uzasadnienie

Zgodnie z § 23 ust. 1 i 2 Statutu Gminy Nowa Wieś Wielka Rada Gminy odbywa sesje zwyczajne zgodnie z przyjętym planem pracy.
 
 

----------------------------------------------
* z 2013 r. poz.645.


Załącznik - Plan Pracy Rady Gminy na 2014 rok (70kB) word
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Szymon Giżycki (14 stycznia 2014, 08:09:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1144