Uchwała nr XXXII/315/13RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 30 grudnia 2013w sprawie zatwierdzenia rocznych planów pracy komisji stałych Rady Gminy Nowa Wieś Wielka na 2014 rok. Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.*) oraz § 60 ust. 1 Statutu Gminy Nowa Wieś Wielka, uchwalonego uchwałą Nr XXVIII/267/13 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nowa Wieś Wielka (Dz.Urz. Woj.Kuj. - Pom. z 2013 r., poz. 3045) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXII/315/13
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 30 grudnia 2013


w sprawie zatwierdzenia rocznych planów pracy komisji stałych Rady Gminy Nowa Wieś Wielka na 2014 rok.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.*) oraz § 60 ust. 1 Statutu Gminy Nowa Wieś Wielka, uchwalonego uchwałą Nr XXVIII/267/13 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nowa Wieś Wielka (Dz.Urz. Woj.Kuj. - Pom. z 2013 r., poz. 3045) uchwala się, co następuje:


§ 1. Zatwierdza się plany pracy komisji stałych Rady Gminy Nowa Wieś Wielka na 2014 rok, stanowiące:
1) załącznik Nr 1 - plan pracy Komisji Rewizyjnej,
2) załącznik Nr 2 - plan pracy Komisji Budżetu, Planowania  i Finansów,
3) załącznik Nr 3 - plan pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu,
4) załącznik Nr 4 - plan pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Porządku
i Bezpieczeństwa Publicznego,
5) załącznik Nr 5 - plan pracy Komisji Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa,
6) załącznik Nr 6 - plan pracy Komisji Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Gospodarczego, do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 

Uzasadnienie

Zgodnie z § 60 ust. 1 Statutu Gminy Nowa Wieś Wielka komisje stałe działają na podstawie rocznych planów pracy, które przedkładają Radzie Gminy do zatwierdzenia.

-----------------------------------------------------
* z 2013 r. poz.645.


załącznik Nr 1 - plan pracy Komisji Rewizyjnej, (33kB) word

załącznik Nr 2 - plan pracy Komisji Budżetu, Planowania i Finansów (42kB) word

załącznik Nr 3 - plan pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu (31kB) word

załącznik Nr 4 - plan pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego (34kB) word

załącznik Nr 5 - plan pracy Komisji Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa (34kB) word

załącznik Nr 6 - plan pracy Komisji Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Gospodarczego (35kB) word


Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Szymon Giżycki (14 stycznia 2014, 08:02:33)

Ostatnia zmiana: Szymon Giżycki (31 stycznia 2014, 13:11:44)
Zmieniono: korekta daty uchwały

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1392