Strona główna  >  Uchwały  >  2002

Uchwała nr III/19/02
Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
z dnia 12 grudnia 2002


w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/295/02 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2002 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591.; z późn. zm.) oraz art. 109 ust. 1 i art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014; z późn. zm.), w związku z art. 3 pkt 6 oraz art. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 - 2002 (Dz. U. Nr 150, poz. 983; z późn. zm.),


Rada Gminy Nowa Wieś Wielka
uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIII/295/02 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 12 lutego 2002 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2002 rok z późn. zm, w § 1 wprowadza się następujące zmiany:
1) w ust. 1 w pozycji DOCHODY kwotę 13.534.764 zł zastępuje się kwotą 13.563.632 zł,
2) w ust. 1 pkt 1 (dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami) kwotę 1.497.432 zł zastępuje się kwotą 1.509.946 zł,
3) w ust. 2 w pozycji WYDATKI kwotę 13.561.377 zł zastępuje się kwotą 13.590.245 zł,
4) w ust. 2 pkt 1 (wydatki bieżące) kwotę 11.025.782 zł zastępuje się kwotą 11.054.650 zł,
5) w ust. 2 pkt 1 lit. a (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) kwotę 6.026.522 zł zastępuje się kwotą 6.049.872 zł,
6) w ust. 2 pkt 1 lit. b (wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami) kwotę 1.497.432 zł zastępuje się kwotą 1.509.946 zł,
5) w ust. 1 pkt 4 (subwencja ogólna) kwotę 4.244.168 zł zastępuje się kwotą 4.448.409 zł,
6) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
7) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
8) załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
9) Załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany i dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami dochodów i wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Franciszek Bizon


Opublikował: Renata Sitek (24 maja 2005, 12:02:08)

Ostatnia zmiana: Piotr Łęgowski (12 stycznia 2008, 22:32:54)
Zmieniono: usunięcie formatowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2342

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij