Strona główna  >  Uchwały  >  2011

Uchwała nr XIII/115/11
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 28 listopada 2011


w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.*), w zw. z art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362 ze zm.**) uchwala się, co następuje:


   § 1. Przyjmuje się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
   § 2. Traci moc uchwała Nr XIII/109/07 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia
25 września 2007 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nowej Wsi Wielkiej (z późn. zm.).

   § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
   § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
   
 
 
________________________________________________________________________
* z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181 poz. 1337, oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281,
** z 2009 r. Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706, Nr 221, poz. 1738, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527, Nr 125, poz. 842, z 2011 r. Nr 81, poz. 440 i Nr 106, poz. 622.        

Uzasadnienie
 
Przyjęcie nowego statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej podyktowane jest przede wszystkim chęcią jego formalnego uporządkowania, będącego konsekwencją wcześniejszych zmian, ale także koniecznością rozszerzenia działalności GOPS-u o zadania wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz.887).

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (90kB) word
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

Opublikował: Szymon Giżycki (30 listopada 2011, 14:56:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1698

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij