Strona główna  >  Uchwały  >  2011

Uchwała nr XIII/109/11
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 28 listopada 2011


w sprawie przyznania dotacji przedmiotowej do ścieków wprowadzonych do gminnych zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.*), w związku z art. 15 ust. 3 pkt 1 i art. 219 ust.1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240 ze zm.**) uchwala się, co następuje:


   § 1. Ustala się dotację przedmiotową do odprowadzania i oczyszczania ścieków w wysokości: 446.880 zł (słownie złotych: czterysta czterdzieści sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt), skalkulowaną wg stawki jednostkowej ustalonej w § 2.

   § 2.1. Ustala się stawkę jednostkową dotacji do 1m³ ścieków wprowadzonych do gminnych zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych w wysokości: 2,28 zł brutto za 1m³ ścieków.
   2. Dotacja dotyczy osób fizycznych we wszystkich grupach taryfowych odprowadzania ścieków, określonych we wniosku o zatwierdzenie taryf, za wyjątkiem grupy taryfowej 4 i 5.

   § 3. Uchwała obowiązuje w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.
 
   § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

   § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.
   
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------
*z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40, poz. 230 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281. **z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726.

Uzasadnienie
 
Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. w art. 15 ust. 3 pkt 1 i art.219 ust. 1, 3 i 4 stanowi, że dotacja przedmiotowa dla zakładów budżetowych powinna zostać skalkulowana według stawek jednostkowych, jako dotacja do 1m³ ścieków wprowadzonych do gminnej sieci kanalizacyjnej. Na podstawie powyższej ustawy zostaje wywołana proponowana uchwała, stanowiąca o dopłacie do 1m³ ścieków odprowadzonych
i oczyszczonych w wysokości: 2,28 zł brutto.
Do projektu budżetu Gminy na rok 2012 przyjęto dotację przedmiotową do odprowadzania
i oczyszczania ścieków w wysokości 446.880,00 zł, która wynika z przedłożonego w dniu 30 września 2011 r. przez Zakład Gospodarki Komunalnej projektu budżetu na 2012 r. Wniosek taryfowy złożony 21 października 2011 r., opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku
o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, przewiduje odbiór 196 tys. m³ ścieków, wobec czego dotacja winna wynosić 446.880 zł.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest celowe i uzasadnione.
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

Opublikował: Szymon Giżycki (30 listopada 2011, 14:40:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1756

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij