Uchwała nr II/5/02Rady Gminy Nowa Wieś Wielkaz dnia 5 grudnia 2002w sprawie powołania skarbnika Gminy Nowa Wieś WielkaNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.)

Uchwała nr II/5/02
Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
z dnia 5 grudnia 2002


w sprawie powołania skarbnika Gminy Nowa Wieś Wielka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.)


Rada Gminy Nowa Wieś Wielka
uchwala, co następuje:

§ 1. Powołuje Panią Władysławę Papis na stanowisko skarbnika Gminy Nowa Wieś Wielka.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi Gminy Nowa Wieś Wielka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003 roku.

Przewodniczący Rady
Franciszek Bizon

metryczka


Opublikował: Renata Sitek (20 maja 2005, 08:29:01)

Ostatnia zmiana: Piotr Łęgowski (12 stycznia 2008, 22:14:38)
Zmieniono: usunięcie formatowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2048