Uchwała nr I/2/02Rady Gminy Nowa Wieś Wielkaz dnia 19 listopada 2002w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Nowa Wieś Wielka.Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Uchwała nr I/2/02
Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
z dnia 19 listopada 2002


w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Nowa Wieś Wielka.

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)


Rada Gminy Nowa Wieś Wielka
uchwala, co następuje:

§ 1. Wybrała Panią Maję Malak na wiceprzewodniczącą Rady Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2002-2006.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Franciszek Bizon

metryczka


Opublikował: Renata Sitek (20 maja 2005, 08:06:31)

Ostatnia zmiana: Piotr Łęgowski (12 stycznia 2008, 22:07:03)
Zmieniono: usunięcie formatowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2094