Strona główna  >  Uchwały  >  2009

Uchwała nr XXXV/346/09
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 30 grudnia 2009


w sprawie opinii do projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Dziki Ostrów”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420) i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz.1220) uchwala się, co następuje:


   § 1. Wyraża się pozytywną opinię do projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Dziki Ostrów”, pod warunkiem nie przewidywania rozwoju osadnictwa i przemysłu na terenie  przylegających do rezerwatu działek o numerach ewidencyjnych: 273/34, 273/35, 273/36, 273/37, 273/38, 273/39, 273/40, 273/41, 273/42, 273/25, 273/24, 273/23, 273/21, 273/20, 273/19, 273/2, 265, 306/2LPB, 108, 109, 114, 113, 115, 144, 141, 142, 139, 140, 136, 137, 138, 128, 127, 278/4, 273/31, 273/30, 273/29”
         
   § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Wieś Wielka.
  
   § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
   
Uzasadnienie
 
Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy przedłożył Radzie Gminy Nowa Wieś Wielka projekt w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Dziki Ostrów” z prośbą o wyrażenie opinii.   Plan ochrony podlega opiniowaniu przez samorząd terytorialny głównie ze względu na konsekwencje w zakresie planowania przestrzennego.
Projekt planu ochrony wyznacza strefę wokół granic rezerwatu, w której nie przewiduje się rozwoju osadnictwa i przemysłu, co jest zbieżne z polityką przestrzenną Gminy. Z uwagi na postępujące podziały geodezyjne nieruchomości w planie ochrony należy wprowadzić aktualną numerację działek podaną w § 1 uchwały.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest celowe i uzasadnione.

Opublikował: Szymon Giżycki (4 stycznia 2010, 10:39:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1747

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij