Strona główna  >  Uchwały  >  2009

Uchwała nr XXXIV/337/09
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 1 grudnia 2009


w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 249, poz. 1825 i Nr 245, poz. 1775, z 2007 r. Nr 109, poz. 747, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 oraz z 2009 r. Nr 56, poz. 458), uchwala się, co następuje:


  § 1. Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2009 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 r. (M.P. z dnia 26 października 2009 r. Nr 68, poz. 886) z kwoty 34,10 zł za 1 q do kwoty 32,00 zł za 1 q.
 
  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Wieś Wielka.
 
  § 3. Traci moc uchwała Nr XXV/232/08 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
 
  § 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.
   
 
Uzasadnienie
 
    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawodawca upoważnił radę gminy do podejmowania uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach.
    Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2009 r. średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 r. wyniosła   34,10 zł za kwintal (1 q = 100 kg).
34,10 x 5 q = 170,5000 zł (od ha gruntów rolnych)
34,10 x 2,5 q =  85,2500 zł (od ha przeliczeniowego gruntów).
 
   Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy o podatku rolnym, rada gminy jest uprawniona do obniżenia cen skupu określonych w ust. 2 w/w ustawy, przyjmowanych jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy.
 
32,00 x 5q  = 160,0000 zł (od ha gruntów rolnych)
32,00 x 2,5 q = 80,0000 zł (od ha przeliczeniowego gruntów).

Opublikował: Szymon Giżycki (7 grudnia 2009, 09:12:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2178

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij