Strona główna  >  Uchwały  >  2004

Uchwała nr XXI/216/04
Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
z dnia 1 grudnia 2004


w sprawie ustalenia wzoru formularzy deklaracji i informacji na podatek leśny.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 , Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003 r.Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, Dz.U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( Dz.U. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826)Rada Gminy
uchwala co następuje:


 
    § 1.  Ustala się wzory formularzy, w których zawarte będą dane dotyczące podmiotów
i przedmiotów opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku leśnego:
 
1. Deklaracja na podatek leśny ( DL-1)                                             - załącznik nr 1
2. Informacja na podatek leśny ( IL-1 )                                             - załącznik nr 2
3. Załącznik do deklaracji i informacji : Dane o nieruchomościach leśnych ( ZL-1/A) -załącznik nr 3
4. Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o zwolnieniach podatkowych ( ZL-1/B)  - załącznik nr 4
 
 
    § 2.  Traci moc uchwała Rady Gminy Nowa Wieś Wielka Nr XII/115/03 z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wzoru formularza informacji na podatek leśny i deklaracji na podatek leśny.
 
    § 3.  Uchwała  podlega  ogłoszeniu  w Dzienniku  Urzędowym Województwa  Kujawsko-Pomorskiego i  wchodzi  w  życie z  dniem 1 stycznia  2005  r.
 
 
                                                                                                  Przewodniczący Rady
 
                                                                                                     Franciszek Bizon
                                                                                                    
 
 
Oryginał uchwały do wglądu na stanowisku ds. obsługi organów gminy, pokój nr 20, tel. 52/ 3812806 w. 40


 
        U Z A S A D N I E N I E  


 
              Na podstawie art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz.1682 ze zm.) Rada Gminy określa, w drodze uchwały, wzory formularzy na podatek leśny.
             W związku z wydaniem rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie ewidencji podatkowej nieruchomości w systemie informatycznym konieczne jest wprowadzenie  nowych  wzorów  deklaracji  i  informacji, w  celu  pozyskania  danych  od podatników  niezbędnych  do  wprowadzania do  nowej  ewidencji  podatkowej.
 
 
 
                                                                                                  Przewodniczący Rady
 
                                                                                                     Franciszek Bizon
                                                                                                    
 
 
 


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (9 grudnia 2004, 13:40:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2726

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij