Strona główna  >  Uchwały  >  2007

Uchwała nr XVI/135/07
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 28 grudnia 2007


uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kobylarnia IV”

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, oraz z 2007 r. Nr 127, poz. 880) uchwala się, co następuje:


§ 1. Uchyla się uchwałę Nr XXXVIII/408/06 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 10 października 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kobylarnia IV”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Wieś Wielka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jan Jędrusik

Uzasadnienie

Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kobylarnia IV” wiąże się z koniecznością zarezerwowania części gruntów pod planowaną do realizacji do 2020 r. linię elektroenergetyczną 400kV Poznań Plewiska – Bydgoszcz Zachód. Rezerwacja terenów pod wskazaną inwestycję napotyka zdecydowany sprzeciw społeczności użytkującej tereny w Kobylarni oraz Nowym Smolnie Czynione próby w zakresie zmiany trasy linii w ten sposób aby ominąć sąsiedztwo terenów zabudowanych i wyznaczyć jej częściowy przebieg poza terenem Gminy Nowa Wieś Wielka, nie uzyskały aprobaty władz Gminy Łabiszyn.
W tej sytuacji przyszły plan zagospodarowania przestrzennego bezwzględnie musiałby uwzględniać lokalizację linii oraz wskazywać obszary o ograniczonym sposobie korzystania z nieruchomości.
Obecnie prace planistyczne są we wczesnej fazie i odstąpienie od sporządzenia planu znacznie ograniczy wydatki z bieżącego budżetu.

Przewodniczący Rady

Jan Jędrusik

Opublikował: Piotr Łęgowski (2 stycznia 2008, 09:45:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2683

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij