Strona główna  >  Uchwały

Uchwały z 2018 roku


Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 47) starsze uchwały »Uchwała nr XL/316/18 RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA z dnia 24 maja 2018


zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej - Gminnej Przychodni w Nowej Wsi Wielkiej

Uchwała nr XL/315/18 RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA z dnia 24 maja 2018


w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, logopedy, psychologa, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego oraz nauczycieli przedszkola prowadzących zajęcia w grupach mieszanych, obejmujących zarówno dzieci 6 - letnie jak i dzieci innych grup wiekowych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Nowa Wieś Wielka

Uchwała nr XL/314/18 RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA z dnia 24 maja 2018


w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowa Wieś Wielka

Uchwała nr XL/313/18 RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA z dnia 24 maja 2018


w sprawie zaliczenia dróg o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych

Uchwała nr XL/312/18 RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA z dnia 24 maja 2018


w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, nie stanowiących własności Gminy

Uchwała nr XL/311/18 RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA z dnia 24 maja 2018


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Brzoza Północ 1”

Uchwała nr XL/310/18 RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA z dnia 24 maja 2018


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osiedle Olimpin 1”

Uchwała nr XL/309/18 RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA z dnia 24 maja 2018


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chmielniki 1”

Uchwała nr XL/308/18 RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA z dnia 24 maja 2018


zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Brzoza - część ul. Bydgoskiej

Uchwała nr XL/307/18 RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA z dnia 24 maja 2018


w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów w Brzozie, Kobylarni, Prądocinie i Nowej Wsi Wielkiej

Uchwała nr XL/306/18 RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA z dnia 24 maja 2018


w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na finansowanie zadania inwestycyjnego

Uchwała nr XL/305/18 RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA z dnia 24 maja 2018


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2018

Uchwała nr XL/304/18 RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA z dnia 24 maja 2018


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2018-2027

Uchwała nr XXXIX/303/18 RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA z dnia 26 kwietnia 2018


w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Nowa Wieś Wielka absolutorium za 2017 rok

Uchwała nr XXXIX/302/18 RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA z dnia 26 kwietnia 2018


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka za 2017 rok

Uchwała nr XXXIX/301/18 RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA z dnia 26 kwietnia 2018


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2018

Uchwała nr XXXIX/300/18 RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA z dnia 26 kwietnia 2018


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2018-2027

Uchwała nr XXXIX/299/18 RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA z dnia 26 kwietnia 2018


w sprawie podziału Gminy Nowa Wieś Wielka na stałe obwody głosowania

Uchwała nr XXXVIII/298/18 RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA z dnia 28 marca 2018


w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

Uchwała nr XXXVIII/297/18 RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA z dnia 28 marca 2018


w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka w 2018 r.
Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 47) starsze uchwały »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij