Strona główna  >  Uchwały

Uchwały z 2018 roku


Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 29) starsze uchwały »Uchwała nr XXXVIII/298/18 RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA z dnia 28 marca 2018


w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

Uchwała nr XXXVIII/297/18 RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA z dnia 28 marca 2018


w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka w 2018 r.

Uchwała nr XXXVIII/296/18 RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA z dnia 28 marca 2018


w sprawie nadania nazwy Skwer Niepodległości w Brzozie

Uchwała nr XXXVIII/295/18 RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA z dnia 28 marca 2018


w sprawie wyrażenia zgody na nabycie, w drodze umowy sprzedaży, nieruchomości gruntowych położonych w Kobylarni

Uchwała nr XXXVIII/294/18 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 marca 2018


w sprawie podziału Gminy Nowa Wieś Wielka na okręgi wyborcze

Uchwała nr XXXVIII/293/18 RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA z dnia 28 marca 2018


w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej z obowiązku dokonania wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka

Uchwała nr XXXVII/292/18 RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA z dnia 15 marca 2018


w sprawie udzielenia w 2018 r. pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Bydgoskiego w Bydgoszczy

Uchwała nr XXXVII/291/18 RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA z dnia 15 marca 2018


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2018

Uchwała nr XXXVI/290/18 RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA z dnia 8 lutego 2018


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2011-2020

Uchwała nr XXXVI/289/18 RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA z dnia 8 lutego 2018


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Prezydentem Miasta Bydgoszczy dotyczącego organizacji prac społecznie użytecznych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka

Uchwała nr XXXVI/288/18 RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA z dnia 8 lutego 2018


w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Nowa Wieś Wielka

Uchwała nr XXXVI/287/18 RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA z dnia 8 lutego 2018


w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, prowadzonych przez osoby prawne i osoby fizyczne na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka oraz trybie przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania

Uchwała nr XXXVI/286/18 RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA z dnia 8 lutego 2018


zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowa Wieś Wielka

Uchwała nr XXXVI/285/18 RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA z dnia 8 lutego 2018


w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Nowa Wieś Wielka

Uchwała nr XXXVI/284/18 RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA z dnia 8 lutego 2018


zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Nowej Wsi Wielkiej

Uchwała nr XXXVI/283/18 RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA z dnia 8 lutego 2018


zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Nowa Wieś Wielka po nazwą „Gminny Zespół Obsługi Oświaty”

Uchwała nr XXXVI/282/18 RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA z dnia 8 lutego 2018


w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargi Prokuratora Rejonowego Bydgoszcz-Południe z dnia 22 grudnia 2017 r., sygn. akt PR Pa 30.2017, oraz udzielenia odpowiedzi na skargę

Uchwała nr XXXVI/281/18 RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA z dnia 8 lutego 2018


w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargi Prokuratora Rejonowego Bydgoszcz-Południe z dnia 22 grudnia 2017 r., sygn. akt PR Pa 18.2017, oraz udzielenia odpowiedzi na skargę

Uchwała nr XXXVI/280/18 RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA z dnia 8 lutego 2018


w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości rolnych w drodze przetargu

Uchwała nr XXXVI/279/18 RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA z dnia 8 lutego 2018


w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości rolnych
Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 29) starsze uchwały »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij