Przetargi unieważnione z 2019 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 5 (z 5)zamówienie na:

Doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: nabór ofert
nr sprawy: ZPL.271.32.2019
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 27 września 2019  15:15
przyczyna unieważnienia: Postępowanie zostało unieważnione na podstawie punktu X.3 ogłoszenia o naborze ofert.  

zamówienie na:

Budowa przejścia pieszo-rowerowego przez tory kolejowe w ciągu ul. Leśnej w Nowej Wsi Wielkiej

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPL.271.25.2019
wartość: poniżej 5.548.000 euro
termin składania ofert: 20 sierpnia 2019  12:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie zostało unieważnione, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.  

zamówienie na:

Budowa przejścia pieszo-rowerowego przez tory kolejowe w ciągu ul. Leśnej w Nowej Wsi Wielkiej

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPL.271.24.2019
wartość: poniżej 5.548.000 euro
termin składania ofert: 30 lipca 2019  12:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie zostało unieważnione, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 

zamówienie na:

Przebudowa boiska sportowego o nawierzchni trawiastej w Nowej Wsi Wielkiej

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPL.271.21.2019
wartość: poniżej 5.548.000 euro
termin składania ofert: 14 czerwca 2019  12:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej w Kobylarni

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPL.271.16.2019
wartość: poniżej 221.000 euro
termin składania ofert: 29 kwietnia 2019  12:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

Przetargi o pozycjach 1 - 5 (z 5)