Przetargi rozstrzygnięte z 2015 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 30) starsze przetargi »zamówienie na:

dostawa 25 m3 oleju napędowego grzewczego (opałowego lekkiego) z dowozem do budynku gminnego w Brzozie przy ul. Przemysłowej 1b

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: nabór ofert
nr sprawy: ZPL.271.60.2015
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 7 grudnia 2015  15:15
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PETROPOL Sp. z o.o., Podole 55B, 87-720 Ciechocinek, w cenie 60.054,75 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt tysięcy pięćdziesiąt cztery 75/100). Uzasadnienie wyboru: wybrany wykonawca zaoferował niższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia.  

zamówienie na:

Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 1.699.159,00 PLN na finansowanie i refinansowanie zadań inwestycyjnych

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPL.271.57.2015
wartość: poniżej 207.000 euro
termin składania ofert: 2 listopada 2015  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożył Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy, 85-080 Bydgoszcz ul. Kołłątaja 8, w cenie 104.562,31 zł (słownie złotych: Sto cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt dwa 31/100). Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta spełnia wymogi zawarte w SIWZ i ustawie Prawo zamówień publicznych oraz przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i czasu uruchomienia kredytu.  

zamówienie na:

Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPL.271.54.2015
wartość: poniżej 5.186.000 euro
termin składania ofert: 26 października 2015  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma AMZ Elektro Spółka z o.o., 87-100 Toruń ul. Skłodowskiej Curie 49, w cenie 232.470,00 zł (słownie złotych: Dwieście trzydzieści dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt 00/100). Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i gwarancji na wykonane roboty.  

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej Nowa Wioska - Dąbrowa Wielka - Leszyce - Dobromierz Górny

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: nabór ofert
nr sprawy: ZPL.271.53.2015
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 15 października 2015  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożył Zakład Usług Technicznych „PROBUDIN” Sp. z o.o., 85-083 Bydgoszcz ul. Sowińskiego 20, w cenie brutto 79.950,00 zł (słownie złotych: Siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt 00/100). Uzasadnienie wyboru oferty: wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia.  

zamówienie na:

doposażenie placów zabaw w Nowej Wsi Wielkiej i Kolankowie

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: nabór ofert
nr sprawy: ZPL.271.52.2015
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 30 września 2015  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma CROQUET Sp. z o.o., Szczodre ul. Trzebnicka 81, 55-095 Mirków, w cenie brutto 24.217,62 zł (słownie złotych: Dwadzieścia cztery tysiące dwieście siedemnaście 62/100). Uzasadnienie wyboru oferty: wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia.  

zamówienie na:

Wymiana pokrycia dachowego na budynku gminnym w Januszkowie 7

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: nabór ofert
nr sprawy: ZPL.271.50.2015
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 24 września 2015  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma P.P.H.U. „TOPDACH” Dariusz Topolewski, 88-100 Inowrocław ul. Wojska Polskiego 17/24, w cenie brutto 37.407,75 zł (słownie złotych: Trzydzieści siedem tysięcy czterysta siedem 75/100). Uzasadnienie wyboru oferty: wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia. 

zamówienie na:

Budowa ogrodzenia budynków i obiektów gminnych Chmielniki, Prądocin, Nowa Wieś Wielka

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: nabór ofert
nr sprawy: ZPL.271.46.2015
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 2 września 2015  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma GESSO Wojciech Frankowski, 85-676 Bydgoszcz ul. Leśna 17, w cenie brutto 97.888,68 zł (słownie złotych: Dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem 68/100). Uzasadnienie wyboru oferty: wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia.  

zamówienie na:

Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: nabór ofert
nr sprawy: ZPL.271.45.2015
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 27 sierpnia 2015  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Szkółkarstwo Ozdobne - Metalex Józef Grudziński, Sycewo 18, 62-610 Sompolno, w cenie brutto 9.282,60 zł (słownie złotych: Dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa 60/100). Uzasadnienie wyboru oferty: wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia.  

zamówienie na:

Budowa nawierzchni ulicy Nadrzecznej w Olimpinie wraz z odwodnieniem

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPL.271.44.2015
wartość: poniżej 5.186.000 euro
termin składania ofert: 26 sierpnia 2015  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma INENERGIA Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, 88-100 Inowrocław ul. Transportowca 31, w cenie 917.314,41 zł (słownie złotych: Dziewięćset siedemnaście tysięcy trzysta czternaście 41/100). Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i gwarancji na wykonane roboty.  

zamówienie na:

Budowa chodników i progów zwalniających przy ul. Leśnej i Brzozowej w Nowej Wsi Wielkiej

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPL.271.40.2015
wartość: poniżej 5.186.000 euro
termin składania ofert: 24 sierpnia 2015  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma A.P.R. SEWIM Katarzyna Luzinska, 88-153 Kruszwica ul. Kujawska 3/46, w cenie 289.000,00 zł (słownie złotych: Dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy 00/100). Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i gwarancji na wykonane roboty.  

zamówienie na:

Budowa nawierzchni ulicy Grochowskiego z podłączeniem do ulicy Powstańców Wielkopolskich wraz z odwodnieniem w miejscowości Brzoza (wykonanie części ul. Porzeczkowej i ul. Konwaliowa)

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPL.271.38.2015
wartość: poniżej 5.186.000 euro
termin składania ofert: 12 sierpnia 2015  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma EURO-SYSTEM Łukasz Rosochowicz, 87-100 Toruń ul. Mickiewicza 100/2, w cenie 416.218,84 zł (słownie złotych: Czterysta szesnaście tysięcy dwieście osiemnaście 84/100). Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i gwarancji na wykonane roboty.  

zamówienie na:

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Jakubowo-Jeżewice

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPL.271.37.2015
wartość: poniżej 5.186.000 euro
termin składania ofert: 10 sierpnia 2015  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma DROG-BET Łukasz Kowalski, 88-400 Żnin ul. Dworcowa 12, w cenie 262.279,82 zł (słownie złotych: Dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt dziewięć 82/100). Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i gwarancji na wykonane roboty.  

zamówienie na:

Budowa nawierzchni ulicy Słonecznej i Żwirowej wraz z odwodnieniem i łącznikami w Nowej Wsi Wielkiej

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPL.271.33.2015
wartość: poniżej 5.186.000 euro
termin składania ofert: 20 lipca 2015  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma A.P.R. SEWIM Katarzyna Luzinska, 88-153 Kruszwica ul. Kujawska 3/46, w cenie 446.000,00 zł (słownie złotych: Czterysta czterdzieści sześć tysięcy 00/100). Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i gwarancji na wykonane roboty.  

zamówienie na:

opracowanie dwóch dokumentacji projektowo-kosztorysowych: na wymianę pokrycia dachowego na budynku gminnym w Januszkowie oraz na adaptację strychu w budynku gminnym w Dobromierzu na dwa lokale mieszkalne

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: nabór ofert
nr sprawy: ZPL.271.36.2015
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 17 lipca 2015  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożył Zakład Projektowania i Usług Budowlanych „BENBUD” Benedykt Reder, 86-300 Grudziądz ul. Ks. dr Wł. Łęgi 1/27, w cenie brutto 15.375,00 zł (słownie złotych: Piętnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć 00/100). Uzasadnienie wyboru oferty: wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia.  

zamówienie na:

Dostawa komputerów przenośnych typu notebook w ramach projektu pn. Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Nowa Wieś Wielka

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPL.271.30.2015
wartość: poniżej 207.000 euro
termin składania ofert: 3 lipca 2015  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma econnect Sp. z o.o., 03-194 Warszawa ul. Konwaliowa 7, w cenie 281.422,76 zł (słownie złotych: Dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta dwadzieścia dwa 76/100). Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta spełnia wymogi zawarte w SIWZ i ustawie Prawo zamówień publicznych oraz przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i czasu pracy notebooka na baterii.  

zamówienie na:

Przebudowa nawierzchni ulic: Lipowej, Topolowej, Różanej i Słonecznej w Brzozie wraz z odwodnieniem

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPL.271.28.2015
wartość: poniżej 5.186.000 euro
termin składania ofert: 11 czerwca 2015  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PRODIB Sp. z o.o., 86-061 Olimpin ul. Łabiszyńska 6, w cenie 590.321,28 zł (słownie złotych: Pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta dwadzieścia jeden 28/100). Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i gwarancji na wykonane roboty.  

zamówienie na:

dostawę artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek dla Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: nabór ofert
nr sprawy: ZPL.271.29.2015
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 9 czerwca 2015  16:15
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: w części A - Partner XXI-PIK Sp. z o.o., 85-766 Bydgoszcz ul. Fordońska 246, w cenie 8.102,16 zł (słownie złotych: Osiem tysięcy sto dwa 16/100), w części B zamówienia - firma BLACKLINE s.c. Izabela Zaliwska-Kupis, Paweł Pinkowski, 71-520 Szczecin ul. Niemcewicza 26, w cenie 33.919,71 zł (słownie złotych: Trzydzieści trzy tysiące dziewięćset dziewiętnaście 71/100). Uzasadnienie wyboru: wybrani wykonawcy zaoferowali najniższe ceny wykonania przedmiotu zamówienia w poszczególnych częściach.  

zamówienie na:

Odbieranie i zagospodarowanie zmieszanych i zbieranych selektywnie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Nowa Wieś Wielka oraz z punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Nowej Wsi Wielkiej i Brzozie

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPL.271.22.2015
wartość: powyżej 207.000 euro
termin składania ofert: 5 czerwca 2015  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Corimp Sp. z o.o., 85-825 Bydgoszcz ul. Wojska Polskiego 65, w cenie 3.193.409,97 zł (słownie złotych: Trzy miliony sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta dziewięć 97/100). Uzasadnienie wyboru: w postępowaniu została złożona jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu. 

zamówienie na:

Opracowanie koncepcji zaopatrzenia w wodę osiedla w miejscowości Prądocin oraz koncepcji zaopatrzenia w wodę i odprowadzenie ścieków komunalnych miejscowości Brzoza - Stryszek

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: nabór ofert
nr sprawy: ZPL.271.23.2015
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 25 maja 2015  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyło Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „MELBUD” s.c. Marcin Grzelczyk & Piotr Szefler, 87-100 Toruń ul. Tramwajowa 12, w cenie 47.970,00 zł (słownie złotych: Czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt 00/100). Uzasadnienie wyboru: w postępowaniu została złożona jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu. 

zamówienie na:

Przebudowa nawierzchni ulicy Modrakowej wraz z odwodnieniem w Brzozie

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPL.271.24.2015
wartość: poniżej 5.186.000 euro
termin składania ofert: 25 maja 2015  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma KADA-BIS Grupa Budowlana Sp. z o.o., 85-188 Bydgoszcz ul. Wydmy 3, w cenie 194.193,19 zł (słownie złotych: Sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto dziewięćdziesiąt trzy 19/100). Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i gwarancji na wykonane roboty. 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 30) starsze przetargi »