Przetargi rozstrzygnięte z 2011 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 31) starsze przetargi »zamówienie na:

budowę budynku garażowego w Brzozie (OSP Brzoza)

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPL.271.50.2011
wartość: poniżej 4.845.000 euro
termin składania ofert: 20 grudnia 2011  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożył Zakład Dekarsko-Blacharski Dańczak Piotr, 86-200 Chełmno ul. Polna 11A, w cenie 143.388,11 zł (słownie złotych: sto czterdzieści trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt osiem 11/100). Uzasadnienie wyboru: wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia. 

zamówienie na:

budowę boisk sportowych w miejscowości Dziemionna i Nowe Smolno - I etap

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: nabór ofert
nr sprawy: ZPL.271.47.2011
wartość: poniżej 14.000 euro
termin składania ofert: 21 listopada 2011  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożył Zakład Remontowo-Budowlany Stanisław Ziółkowski, 88-400 Żnin ul. Aliantów 13, w cenie 19.850,01 zł (słownie złotych: dziewiętnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt 01/100). Uzasadnienie wyboru: wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia. 

zamówienie na:

zimowe utrzymanie dróg gminnych, ulic, chodników i placów na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPL.271.45.2011
wartość: powyżej 14.000 euro
termin składania ofert: 10 listopada 2011  12:00
wynik postępowania: W przetargu nieograniczonym na zimowe utrzymanie dróg gminnych, ulic, chodników i placów na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka wybrano ofertę: w części nr 1 - Przedsiębiorstwa Transportowo-Usługowego TRANSMAX Przemysław Gosz, Tuczno ul. Średnia 10, 88-180 Złotniki Kujawskie, w cenie 82,00 zł za 1 roboczogodzinę odśnieżania oraz 300,00 zł za 1 roboczogodzinę usuwania gołoledzi; w części nr 2 - Pana Marcina Putza zam. Olimpin 15, 86-061 Brzoza, w cenie 120,00 zł za 1 roboczogodzinę odśnieżania oraz 480,00 zł za 1 roboczogodzinę usuwania gołoledzi; w części nr 3 - Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Artur Idziakowski, Jeżewo 34, 89-210 Łabiszyn, w cenie 75,00 zł za 1 roboczogodzinę odśnieżania oraz 280,00 zł za 1 roboczogodzinę usuwania gołoledzi; w części nr 4 - ofertę Przedsiębiorstwa Transportowo-Usługowego TRANSMAX Przemysław Gosz, Tuczno ul. Średnia 10, 88-180 Złotniki Kujawskie, w cenie 160,00 zł za 1 roboczogodzinę załadunku i wywozu śniegu. 

zamówienie na:

opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. Budowa wyjścia ewakuacyjnego w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowej Wsi Wielkiej

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: nabór ofert
nr sprawy: ZPL.271.44.2011
wartość: poniżej 14.000 euro
termin składania ofert: 31 października 2011  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PAMAR-PROJEKT Jacek Gruba Projektowanie, nadzór, doardztwo, 86-061 Brzoza ul. Kukułcza 4, w cenie 6.396,00 zł (słownie złotych: sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć 00/100). Uzasadnienie wyboru: wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia. 

zamówienie na:

dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek dla Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: nabór ofert
nr sprawy: ZPL.271.41.2011
wartość: poniżej 14.000 euro
termin składania ofert: 4 października 2011  15:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma F.H.U. GRAWIT Kinga Pohoska, 43-430 Skoczów ul. Górny Bór 5, w cenie 16.606,23 zł (słownie złotych: szesnaście tysięcy sześćset sześć 23/100). Uzasadnienie wyboru: wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia.  

zamówienie na:

budowę ogrodzenia placu zabaw w Nowej Wsi Wielkiej przy ul. Konwaliowej

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: nabór ofert
nr sprawy: ZPL.271.38.2011
wartość: poniżej 14.000 euro
termin składania ofert: 30 września 2011  15:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła Wytwórnia Wyrobów z Drutu Elżbieta Frankowska, 85-676 Bydgoszcz ul. Leśna 17, w cenie 9.743,50 zł (słownie złotych: dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści trzy 50/100). Uzasadnienie wyboru: wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia 

zamówienie na:

dostawę artykułów biurowych dla Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: nabór ofert
nr sprawy: ZPL.271.40.2011
wartość: poniżej 14.000 euro
termin składania ofert: 30 września 2011  15:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PARTNER XXI-PIK Sp. z o.o., 85-766 Bydgoszcz ul. Fordońska 246, w cenie 7.808,74 zł (słownie złotych: siedem tysięcy osiemset osiem 74/100) wraz z podatkiem od towarów i usług. 

zamówienie na:

opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2011-2030

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: nabór ofert
nr sprawy: ZPL.271.36.2011
wartość: poniżej 14.000 euro
termin składania ofert: 19 września 2011  15:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyło Biuro Studiów, Projektów i Realizacji „ENERGOPROJEKT-KATOWICE” S.A., 40-159 Katowice ul. Jesionowa 15, w cenie 15.990,00 zł (słownie złotych: piętnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt 00/100). Uzasadnienie wyboru: wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia. 

zamówienie na:

opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy nawierzchni ulic w Nowej Wsi Wielkiej i Olimpinie

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPL.271.37.2011
wartość: powyżej 14.000 euro
termin składania ofert: 19 września 2011  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożył Zakład Usług DAN Sp. z o.o., 14-200 Iława ul. Kopernika 4c/22, w cenie 34.500,00 zł (słownie złotych: trzydzieści cztery tysiące pięćset 00/100). Uzasadnienie wyboru: wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia. 

zamówienie na:

budowę ulicy Pięknej w Nowej Wsi Wielkiej oraz ulicy Emilii Gierczak w Brzozie

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPL.271.34.2011
wartość: poniżej 4.845.000 euro
termin składania ofert: 12 września 2011  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów Prefabet - Białe Błota S.A., 86-005 Białe Błota ul. Betonowa 1,w cenie 344.250,82 zł (słownie złotych: trzysta czterdzieści cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt 82/100) w części nr 1 zamówienia oraz w cenie 225.963,36 zł (słownie złotych: dwieście dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt trzy 36/100) w części nr 2 zamówienia. Uzasadnienie wyboru: wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia w części nr 1 i 2 zamówienia. W związku z uchyleniem się powyższego Wykonawcy od podpisania umowy, na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych wybrano oferty: w części nr 1 zamówienia - Przedsiębiorstwa Usług Miejskich „PUMAK” Spółka z o.o., 89-200 Szubin ul. Kcyńska 45, w cenie 365.000,00 zł, w części nr 2 zamówienia - firmy KADA-BIS Grupa Budowlana Sp. z o.o., 85-812 Bydgoszcz ul. Wydmy 3, w cenie 228.915,90 zł, jako najkorzystniejsze w danych częściach spośród pozostałych ofert.  

zamówienie na:

opracowanie dokumentacji pn. Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowa Wieś Wielka

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: nabór ofert
nr sprawy: ZPL.271.33.2011
wartość: poniżej 14.000 euro
termin składania ofert: 23 sierpnia 2011  15:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ROT Recykling Odpady Technologie s.c. K. Tyrała, E. Hulek, 44-101 Gliwice ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11, w cenie 12.792,00 zł (słownie złotych: dwanaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwa 00/100). Uzasadnienie wyboru: wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia. 

zamówienie na:

rekonstrukcję pomnika Powstańców Wielkopolskich w miejscowości Brzoza - III etap

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPL.271.32.2011
wartość: poniżej 4.845.000 euro
termin składania ofert: 22 sierpnia 2011  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Retro-Styl Pracownia Sztukatorska Jarosław Krajczek, 60-348 Poznań ul. Skarbka 22A, w cenie 366.552,37 zł (słownie złotych: trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwa 37/100). Uzasadnienie wyboru: w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu. 

zamówienie na:

budowę zaplecza socjalnego dla sportowców w Nowej Wsi Wielkiej - II etap

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPL.271.30.2011
wartość: poniżej 4.845.000 euro
termin składania ofert: 1 sierpnia 2011  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma P.W. PION-BUD Paweł Pieszak, 88-320 Strzelno ul. Prusa 22, w cenie 199.779,91 zł (słownie złotych: sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć 91/100). Uzasadnienie wyboru: wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia. 

zamówienie na:

dowóz dzieci do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka w roku szkolnym 2011/2012

zamawiający: Gminny Zespół Obsługi Oświaty
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GZOO.321.2.2011
wartość: poniżej 125.000 euro
termin składania ofert: 19 lipca 2011  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bydgoszczy Sp. z o.o., 85-097 Bydgoszcz ul. Jagiellońska 58, w cenie 141.764,70 zł (słownie złotych: sto czterdzieści jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery 70/100) w części nr 1 zamówienia oraz 98.137,60 zł (słownie złotych: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto trzydzieści siedem 60/100) w części nr 2 zamówienia. Uzasadnienie wyboru: wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia w części nr 1 i 2 zamówienia. 

zamówienie na:

wykonanie instalacji wywiewno-nawiewnej w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej - etap II

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPL.271.29.2011
wartość: poniżej 4.845.000 euro
termin składania ofert: 18 lipca 2011  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe GreKa Sp. z o.o., 85-719 Bydgoszcz ul. Fordońska 44, w cenie 86.036,02 zł (słownie złotych: osiemdziesiąt sześć tysięcy trzydzieści sześć 02/100). Uzasadnienie wyboru: wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia. 

zamówienie na:

doposażenie placu zabaw w Januszkowie w ramach Funduszu Sołeckiego

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: nabór ofert
nr sprawy: ZPL.271.28.2011
wartość: poniżej 14.000 euro
termin składania ofert: 8 lipca 2011  15:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Hydro-Wielkopolska Place Zabaw Beata Przepióra, 62-050 Mosina ul. Farbiarska 28, w cenie 9.052,80 zł (słownie złotych: dziewięć tysięcy pięćdziesiąt dwa 80/100). Uzasadnienie wyboru: w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu. 

zamówienie na:

budowę ulicy Grochowskiego w Brzozie

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPL.271.25.2011
wartość: poniżej 4.845.000 euro
termin składania ofert: 29 czerwca 2011  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowo Transportowe Waldemar Kowalski, Podgórzyn 62, 88-400 Żnin, w cenie 358.217,54 zł (słownie złotych: trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście siedemnaście 54/100). Uzasadnienie wyboru: wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia. W związku z uchyleniem się powyższego Wykonawcy od podpisania umowy, na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych wybrano ofertę Konsorcjum Firm: KADA-BIS Grupa Budowlana Sp. z o.o., 85-812 Bydgoszcz ul. Wydmy 3 oraz Firmy Wielobranżowej KADA-BIS Adam Kaniewski, 85-812 Bydgoszcz ul. Wydmy 3, jako najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. Cena najkorzystniejszej oferty 423.610,70 zł. 

zamówienie na:

budowę drogi Kolankowo-Jakubowo

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPL.271.23.2011
wartość: poniżej 4.845.000 euro
termin składania ofert: 27 czerwca 2011  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., Kobylarnia 8, 86-061 Brzoza, w cenie 269.185,50 zł (słownie złotych: dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt pięć 50/100). Uzasadnienie wyboru: wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia. 

zamówienie na:

pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji - wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu „Moje boisko - Orlik 2012” w Nowej Wsi Wielkiej przy ul. Aleja Pokoju 1a

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: nabór ofert
nr sprawy: ZPL.271.24.2011
wartość: poniżej 14.000 euro
termin składania ofert: 14 czerwca 2011  15:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „MABIZ” Małgorzata Bizon, 85-334 Bydgoszcz ul. Jasnogórska 1, w cenie 11.992,50 zł (słownie złotych: jedenaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa 50/100). Uzasadnienie wyboru: wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia. 

zamówienie na:

montaż jednorodnej podłogowej wykładziny winylowej w budynku Gimnazjum w Nowej Wsi Wielkiej

zamawiający: Gimnazjum w Nowej Wsi Wielkiej
tryb zamówienia: nabór ofert
nr sprawy: G.321.1.2011
wartość: poniżej 14.000 euro
termin składania ofert: 10 czerwca 2011  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „PARTNER” Ewa Szczodra, 64-980 Trzcianka ul. Konopnickiej 7/3, w cenie 19.674,80 zł (słownie złotych: dziewiętnaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery 80/100). Uzasadnienie wyboru: wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia. 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 31) starsze przetargi »