Przetargi rozstrzygnięte z 2007 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 25) starsze przetargi »zamówienie na:

kompleksową obsługę oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14.000 euro
termin składania ofert: 21 grudnia 2007  10:00
wynik postępowania: W przetargu nieograniczonym na kompleksową obsługę oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka najkorzystniejszą ofertę w części A zamówienia złożyła firma „EKOLOG” s.c. A.Puchała, K.Gola, Z.Kubicki 86-060 Nowa Wieś Wielka ul. Stepowa 4 - cena wybranej oferty (z VAT): 134.205,00 zł w części B zamówienia Spółka Cywilna „TYTAN” P.Janikowski, L.Dziewałtowski-Gintoft, P.Parszyk, M.Dziewałtowski-Gintoft 86-061 Brzoza ul. Kolejowa 8 - cena wybranej oferty (z VAT): 137.795,00 zł. Uzasadnienie wyboru: w części A i B zamówienia - wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia. 

zamówienie na:

dostawę 40.000 litrów oleju opałowego lekkiego z dowozem do budynku Szkoły Podstawowej w Brzozie

zamawiający: Szkoła Podstawowa w Brzozie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14.000 euro
termin składania ofert: 19 grudnia 2007  12:00
wynik postępowania: W przetargu nieograniczonym na dostawę 40.000 litrów oleju opałowego lekkiego z dowozem do budynku Szkoły Podstawowej w Brzozie, najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma TANK Sp.J. W.Konczalski, M.Konczalski, 87-100 Toruń ul. Chrzanowskiego 11, w cenie brutto 2,48 zł/dm3 (słownie: dwa złote 48/100). Uzasadnienie wyboru: wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia.  

zamówienie na:

budowę nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej Prądocin-Kolankowo

zamawiający: Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetrag nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14.000 euro
termin składania ofert: 31 października 2007  12:00
wynik postępowania: W przetargu nieograniczonym na budowę nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej Prądocin-Kolankowo najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o., 86-061 Brzoza, Kobylarnia 8, w cenie brutto 296.240,40 zł (słownie złotych: dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście czterdzieści 40/100). 

zamówienie na:

dostawę materiałów instalacyjnych do budowy sieci wodociągowej Prądocin-Jakubowo

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14.000 euro
termin składania ofert: 29 października 2007  12:00
wynik postępowania: W przetargu nieograniczonym na dostawę materiałów instalacyjnych do budowy sieci wodociągowej Prądocin-Jakubowo najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MAT-BUD Tadeusz Szozda, 06-400 Ciechanów ul. Bielińska 7, w cenie brutto 78.094,95 zł (słownie złotych: siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery 95/100). Uzasadnienie wyboru: wybrany wykonawca zaoferował najniższę cenę wykonania przedmiotu zamówienia. 

zamówienie na:

dostawę i wymianę stolarki okiennej na okna PCV w budynkach gminnych

zamawiający: Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: Nabór ofert
nr sprawy:
wartość: poniżej 14.000 euro
termin składania ofert: 10 października 2007  12:00
wynik postępowania: W przetargu nieograniczonym na dostawę i wymianę stolarki okiennej na okna PCV w budynkach gminnych najkorzystniejszą ofertę złożyła firma REMAR Sławomir Markier, 88-100 Inowrocław ul. Świętokrzyska 67, w cenie brutto 52.546,71 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset czterdzieści sześć 71/100). Uzasadnienie wyboru: wybrany wykonawca zaoferował najniższę cenę wykonania przedmiotu zamówienia. 

zamówienie na:

roboty remontowe w budynku Szkoły Podstawowej w Brzozie

zamawiający: Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 euro
termin składania ofert: 2 sierpnia 2007  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę w zadaniu nr 1 złożyła firma W.P. INREMO Paweł Jankowski, 88-100 Inowrocław ul. Przypadek 15, w cenie brutto 13.109,17 zł. Najkorzystniejszą ofertę w zadaniu nr 2 złożył Zakład Produkcyjny WOD-ŻEL spółka jawna Bolesław i Robert Wawrzynowicz, 85-458 Bydgoszcz ul. Wiejska 126, w cenie brutto 6.075,32 zł. Uzasadnienie wyboru: w zadaniu nr 1 została złożona jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, w zadaniu nr 2 wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów.  

zamówienie na:

dowóz dzieci do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka w roku szkolnym 2007/2008

zamawiający: Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Nowej Wsi Wielkiej
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej kwot progowych
termin składania ofert: 1 sierpnia 2007  13:00
wynik postępowania: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dowóz dzieci do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka w roku szkolnym 2007/2008 wybrana została oferta Przedsiębiorstwa Przewozowego SPONSOR-TRANS Wiesław Pasiecki, 85-067 Bydgoszcz ul. Jagiellońska 10, z ceną: w części A zamówienia - 154.400,00 zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta 00/100) oraz w części B - 110.400,00 zł (słownie złotych: sto dziesięć tysięcy czterysta 00/100). Uzasadnienie wyboru: w postępowaniu została złożona jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu.  

zamówienie na:

budowę ulicy Spacerowej w Nowej Wsi Wielkiej wraz z odwodnieniem

zamawiający: Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 60.000 euro
termin składania ofert: 1 sierpnia 2007  12:00
wynik postępowania: W przetargu nieograniczonym na budowę ulicy Spacerowej w Nowej Wsi Wielkiej wraz z odwodnieniem najkorzystniejszą ofertę złożyła firma BET-BUD Zakład Usługowo-Produkcyjny Dariusz Kobiela, 87-720 Ciechocinek ul. Kazimierza Wielkiego 18, w cenie brutto 282.899,56 zł (słownie złotych: dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć 56/100). Uzasadnienie wyboru: wybrany wykonawca zaoferował najniższę cenę wykonania przedmiotu zamówienia. 

zamówienie na:

modernizację sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Nowej Wsi Wielkiej (wymiana oświetlenia)

zamawiający: Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 euro
termin składania ofert: 24 lipca 2007  12:00
wynik postępowania: W przetargu nieograniczonym na modernizację sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Nowej Wsi Wielkiej (wymiana oświetlenia) najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PKP ENERGETYKA Sp. z o.o., 85-082 Bydgoszcz ul. Zygmunta Augusta 7, w cenie brutto 25.984,94 zł (słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery 94/100). Uzasadnienie wyboru: wybrany wykonawca zaoferował najniższę cenę wykonania przedmiotu zamówienia.  

zamówienie na:

opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w Gminie Nowa Wieś Wielka

zamawiający: Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 euro
termin składania ofert: 20 lipca 2007  13:00
wynik postępowania: W przetargu nieograniczonym na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w Gminie Nowa Wieś Wielka najkorzystniejszą ofertę złożyły firmy: w zadaniu nr 1 i 5 - HYDROTERM Zygmunt Biernacki, 85-438 Bydgoszcz ul. Grunwaldzka 235, w zadaniu nr 2, 3 i 4 - Pracownia Projektowa IMAR Beata Skałka-Rębarz, 64-800 Chodzież ul. Bosa 9.  

zamówienie na:

budowę ulicy Wiejskiej i Projektowanej w Brzozie wraz z odwodnieniem

zamawiający: Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 60.000 euro
termin składania ofert: 20 lipca 2007  12:00
wynik postępowania: W przetargu nieograniczonym na budowę ulicy Wiejskiej i Projektowanej w Brzozie wraz z odwodnieniem najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KOMBUD Sp. z o.o., 85-791 Bydgoszcz ul. Piwnika Ponurego 1E, w cenie brutto 476.122,64 zł (słownie złotych: czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy sto dwadzieścia dwa 64/100). Uzasadnienie wyboru: wybrany wykonawca zaoferował najniższę cenę wykonania przedmiotu zamówienia.  

zamówienie na:

budowę chodnika przy ul. Malinowej w Dziemionnie

zamawiający: Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 euro
termin składania ofert: 16 lipca 2007  12:00
wynik postępowania: W przetargu nieograniczonym na budowę chodnika przy ul. Malinowej w Dziemionnie najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ATREX Sp. z o.o., 85-157 Bydgoszcz ul. Biedaszkowo 30, w cenie brutto 162.622,46 zł (słownie złotych: sto sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset dwadzieścia dwa 46/100). Uzasadnienie wyboru: wybrany wykonawca zaoferował najniższę cenę wykonania przedmiotu zamówienia.  

zamówienie na:

modernizację oczyszczalni ścieków w Dziemionnie (wymiana zespołu napowietrzającego na drugim rowie wraz z automatyką)

zamawiający: Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na
termin składania ofert: 12 lipca 2007  12:00
wynik postępowania: W przetargu nieograniczonym na modernizację oczyszczalni ścieków w Dziemionnie (wymiana zespołu napowietrzającego na drugim rowie wraz z automatyką) najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Instalacji Sanitarnych, Gazowych, Ogrzewania, Elektrycznych „OCHOBUD” Wiesław Ochociński, 85-067 Bydgoszcz ul. Jagiellońska 10, w cenie brutto 589.832,72 zł (słownie złotych: pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści dwa 72/100). Uzasadnienie wyboru: w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu. 

zamówienie na:

remont pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Brzozie

zamawiający: Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 euro
termin składania ofert: 21 czerwca 2007  12:00
wynik postępowania: W przetargu nieograniczonym na remont pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Brzozie najkorzystniejszą ofertę złożyło Wielobranżowe Przedsiębiorstwo INREMO Paweł Jankowski, 88-100 Inowrocław ul. Przypadek 15, w cenie brutto 67.233,16 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści trzy 16/100). Uzasadnienie wyboru: w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu. 

zamówienie na:

modernizację Szkoły Podstawowej w Brzozie (termomodernizacja)

zamawiający: Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 euro
termin składania ofert: 14 czerwca 2007  12:00
wynik postępowania: W przetargu nieograniczonym na modernizację Szkoły Podstawowej w Brzozie (termomodernizacja) najkorzystniejszą ofertę złożył Zakład Remontowo-Budowlany Stanisław Ziółkowski, 88-400 Żnin ul. Aliantów 13, w cenie brutto 95.459,42 zł (słownie złotych: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć 42/100). Uzasadnienie wyboru: w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu. 

zamówienie na:

modernizację sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Nowej Wsi Wielkiej (wymiana dachu, oświetlenia i ogrzewania)

zamawiający: Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 euro
termin składania ofert: 12 czerwca 2007  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę w części A zamówienia złożyło Przedsiębiorstwo Infrastruktury Mieszkaniowej PODMAR Marek Podogrodzki z siedzibą w Inowrocławiu przy ul. Mikorzyńskiej 3, w cenie brutto 129.991,13 zł. Najkorzystniejszą ofertę w części C zamówienia złożyła firma ENVIROTECH Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kochanowskiego 7, w cenie brutto 84.183,36 zł. Uzasadnienie wyboru: w części A i C zamówienia została złożona jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu. W części B zamówienia postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ w tej części nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.  

zamówienie na:

dostawę sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka

zamawiający: Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 euro
termin składania ofert: 16 kwietnia 2007  12:00
wynik postępowania: W przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka, najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ART-MAG Jarosław Kisielewski, 85-011 Bydgoszcz ul. Śniadeckich 17, w cenie brutto 16.820,14 zł (słownie złotych: szesnaście tysięcy osiemset dwadzieścia 14/100). Uzasadnienie wyboru: wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia.  

zamówienie na:

dostawę artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek dla Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka w II i III kwartale 2007 roku

zamawiający: Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 euro
termin składania ofert: 12 kwietnia 2007  12:00
wynik postępowania: W przetargu nieograniczonym na dostawę artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek dla Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka w II i III kwartale 2007 roku, najkorzystniejszą ofertę złożyła firma MAK Spółka z o.o., 87-100 Toruń ul. Kozacka 3, w cenie brutto 21.017,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia jeden tysięcy siedemnaście 00/100). Uzasadnienie wyboru: wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia. 

zamówienie na:

świadczenie usług sprzętowych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 euro
termin składania ofert: 27 marca 2007  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę w części A zamówienia złożyła firma AMARA-BUD Mirosław Romiński, 86-060 Dziemionna ul. Poziomkowa 17, w cenie brutto 128,10 zł/roboczogodzinę. Najkorzystniejszą ofertę w części B zamówienia złożyła firma Prace Ziemne Jan Wilk, w cenie brutto 97,60 zł/roboczogodzinę. Uzasadnienie wyboru: w każdej części zamówienia została złożona jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu.  

zamówienie na:

opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy sieci wodociągowych w Gminie Nowa Wieś Wielka

zamawiający: Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 euro
termin składania ofert: 26 marca 2007  12:00
wynik postępowania: W przetargu nieograniczonym na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy sieci wodociągowych w Gminie Nowa Wieś Wielka najkorzystniejszą ofertę złożył Zakład Usług Technicznych PROBUDIN Sp. z o.o., 85-039 Bydgoszcz ul. Hetmańska 28, w cenie brutto: w części A zamówienia - 14.640,00 zł, w części B zamówienia - 6.710,00 zł, w części C zamówienia - 5.490,00 zł, w części D zamówienia - 5.490,00 zł.  

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 25) starsze przetargi »