Przetargi rozstrzygnięte z 2006 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 33) starsze przetargi »



zamówienie na:

kompleksową obsługę oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 euro
termin składania ofert: 1 grudnia 2006
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę w części A zamówienia złożyła firma „EKOLOG” s.c. A.Puchała, K.Gola, Z.Kubicki z siedzibą w Nowej Wsi Wielkiej przy ul. Stepowej 4, w cenie 114.969,00 zł. Najkorzystniejszą ofertę w części B zamówienia złożyła Spółka Cywilna „TYTAN” z siedzibą w Brzozie przy ul. Kolejowej 8, w cenie 116.776,00 zł. Uzasadnienie wyboru: wybrani wykonawcy zaoferowali najniższe ceny wykonania przedmiotu zamówienia w danej części. 

zamówienie na:

odśnieżanie dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka w sezonie 2006/2007

zamawiający: Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 euro
termin składania ofert: 21 listopada 2006
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę w części A zamówienia złożyła firma AMARA-BUD Mirosław Romiński, 86-060 Dziemionna ul. Poziomkowa 17, w cenie brutto 85,40 zł/roboczogodz. Najkorzystniejszą ofertę w części B zamówienia złożyła firma Roboty Ziemne Ziemowit Wróbel, Januszkowo 1, 86-060 Nowa Wieś Wielka, w cenie brutto 85,40 zł/roboczogodz. Uzasadnienie wyboru: w części A i B zamówienia została złożona jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu. W części C zamówienia postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ w tej części nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.  

zamówienie na:

budowę Stacji Uzdatniania Wody w Prądocinie

zamawiający: Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 60.000 euro
termin składania ofert: 14 listopada 2006
wynik postępowania: W przetargu nieograniczonym na budowę Stacji Uzdatniania Wody w Prądocinie najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe HYDRO-SYSTEM Tomasz Paradowski, Szpetal Górny ul. Osiedle Młodych 63, 87-811 Fabianki, w cenie brutto 1.342.728,74 zł (słownie: jeden milion trzysta czterdzieści dwa tysiące siedemset dwadzieścia osiem złotych 74/100). Uzasadnienie wyboru: wybrany wykonawca zaoferował najniższę cenę wykonania przedmiotu zamówienia.  

zamówienie na:

zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka w sezonie 2006/2007

zamawiający: Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 euro
termin składania ofert: 3 listopada 2006
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę w części A, B i C zamówienia złożyła firma AMARA-BUD Mirosław Romiński, 86-060 Dziemionna ul. Poziomkowa 17, w cenie brutto: a) w części A zamówienia - 122,00 zł/km (słownie złotych: sto dwadzieścia dwa 00/100), b) w części B zamówienia - 122,00 zł/km (słownie złotych: sto dwadzieścia dwa 00/100), c) w części C zamówienia - 118,95 zł/roboczogodzinę (słownie złotych: sto osiemnaście 95/100). Uzasadnienie wyboru: w części A, B i C zamówienia została złożona jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu. W części D zamówienia postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ w tej części nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 

zamówienie na:

dostawę bramek do piłki ręcznej oraz ławek na boiska przy Gimnazjum z halą sportową w Brzozie

zamawiający: Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 euro
termin składania ofert: 23 października 2006
wynik postępowania: W przetargu nieograniczonym na dostawę bramek do piłki ręcznej oraz ławek na boiska przy Gimnazjum z halą sportową w Brzozie najkorzystniejszą ofertę złożyła firma SPEED-SPORT Andrzej Rostkowski, 03-310 Warszawa ul. Staniewicka 1, w cenie brutto 14.762,00 zł (słownie złotych: czternaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa 00/100), w tym: 1) 4.880,00 zł - w części A zamówienia, 2) 9.882,00 zł - w części B zamówienia. Uzasadnienie wyboru: w części A zamówienia - została złożona jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, w części B zamówienia - wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia. 

zamówienie na:

dostawę 30.000 litrów oleju opałowego lekkiego z dowozem do budynku Gimnazjum w Brzozie przy ul. Powstańców Wielkopolskich 31a

zamawiający: Gimnazjum w Brzozie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 euro
termin składania ofert: 5 października 2006
wynik postępowania: W przetargu nieograniczonym na dostawę 30.000 litrów oleju opałowego lekkiego z dowozem do budynku Gimnazjum w Brzozie przy ul. Powstańców Wielkopolskich 31a, najkorzystniejszą ofertę złożyła firma P.H.U. PETROPOL Tomasz Żywiczka, 87-720 Ciechocinek, Podole 55B, w cenie brutto 65.148,00 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt pięć tysięcy sto czterdzieści osiem 00/100). Uzasadnienie wyboru: w postępowaniu została złożona jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu. 

zamówienie na:

budowę ulicy Polnej w Brzozie

zamawiający: Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 60.000 euro
termin składania ofert: 29 września 2006
wynik postępowania: W przetargu nieograniczonym na budowę ulicy Polnej w Brzozie najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ARTISAN Sp. z o.o., 85-307 Bydgoszcz ul. Kossaka 72, w cenie brutto 358.733,21 zł (słownie złotych: trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset trzydzieści trzy 21/100). Uzasadnienie wyboru: wybrany wykonawca zaoferował najniższę cenę wykonania przedmiotu zamówienia. 

zamówienie na:

rozbudowę oświetlenia ulicznego w Nowej Wsi Wielkiej i Prądocinie

zamawiający: Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 euro
termin składania ofert: 21 września 2006
wynik postępowania: W przetargu nieograniczonym na rozbudowę oświetlenia ulicznego w Nowej Wsi Wielkiej i Prądocinie, najkorzystniejszą ofertę złożyło Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe i Transportowe „Elektrom” Roman Omyła, Jacewo 43, 88-100 Inowrocław, w cenie brutto 30.846,49 zł (słownie złotych: trzydzieści tysięcy osiemset czterdzieści sześć 49/100).  

zamówienie na:

dostawę 30.000 litrów oleju opałowego lekkiego z dowozem do budynku Przedszkola w Nowej Wsi Wielkiej przy ul. Kwiatowej 20

zamawiający: Przedszkole Samorządowe Stokrotka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 euro
termin składania ofert: 18 września 2006
wynik postępowania: W przetargu nieograniczonym na dostawę 30.000 litrów oleju opałowego lekkiego z dowozem do budynku Przedszkola w Nowej Wsi Wielkiej przy ul. Kwiatowej 20, najkorzystniejszą ofertę złożyła firma P.H.U. PETROPOL Tomasz Żywiczka, 87-720 Ciechocinek, Podole 55B, w cenie brutto 72.102,00 zł (słownie złotych: siedemdziesiąt dwa tysiące sto dwa 00/100). Uzasadnienie wyboru: wybrany wykonawca zaoferował najniższę cenę wykonania przedmiotu zamówienia.  

zamówienie na:

udzielenie kredytu bankowego w wysokości 770.000 PLN na refinansowanie zadania inwestycyjnego

zamawiający: Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 euro
termin składania ofert: 15 września 2006
wynik postępowania: W przetargu nieograniczonym na udzielenie kredytu bankowego w wysokości 770.000,00 PLN na refinansowanie zadania inwestycyjnego, najkorzystniejszą ofertę złożył ING Bank Śląski S.A. Oddział Bydgoszcz, 85-011 Bydgoszcz ul. Śniadeckich 23, w cenie 67.558,63 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem 63/100). Uzasadnienie wyboru: w postępowaniu została złożona jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu. 

zamówienie na:

dostawę samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu jednej osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim

zamawiający: Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 euro
termin składania ofert: 13 września 2006
wynik postępowania: W przetargu nieograniczonym na dostawę samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu jednej osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim, najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma Prywatna Marek Halina Mikołajczak, 85-689 Bydgoszcz ul. Armii Krajowej 250, w cenie 119.895,00 zł (słownie złotych: sto dziewiętnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć 00/100). Uzasadnienie wyboru: w postępowaniu została złożona jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu. 

zamówienie na:

dostawę wyposażenia terenowych obiektów sportowych przy hali sportowej w Brzozie

zamawiający: Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 euro
termin składania ofert: 11 sierpnia 2006
wynik postępowania: W przetargu nieograniczonym na dostawę wyposażenia terenowych obiektów sportowych przy hali sportowej w Brzozie najkorzystniejszą ofertę złożyła firma SPEED-SPORT Andrzej Rostkowski, 03-310 Warszawa ul. Staniewicka 1, w cenie brutto 43.554,00 zł (słownie złotych: czterdzieści trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt cztery 00/100), w tym: 1) 8.296,00 zł - w części A zamówienia, 2) 10.370,00 zł - w części B zamówienia, 3) 17.324,00 zł - w części C zamówienia, 4) 7.564,00 zł - w części D zamówienia. Uzasadnienie wyboru: w postępowaniu została złożona jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu. 

zamówienie na:

dowóz dzieci do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka w roku szkolnym 2006/2007

zamawiający: Gminny Zespół Obsługi Oświaty
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 euro
termin składania ofert: 18 lipca 2006
wynik postępowania: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dowóz dzieci do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka w roku szkolnym 2006/2007 wybrana została oferta Przedsiębiorstwa Przewozowego SPONSOR-TRANS Wiesław Pasiecki, 85-067 Bydgoszcz ul. Jagiellońska 10, z ceną: w części A zamówienia - 129.500,00 zł (słownie złotych: sto dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset 00/100) oraz w części B - 133.200,00 zł (słownie złotych: sto trzydzieści trzy tysiące dwieście 00/100). Uzasadnienie wyboru: w postępowaniu została złożona jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu. 

zamówienie na:

remont pokrycia dachowego wraz z dociepleniem stropodachu budynku Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka

zamawiający: Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 euro
termin składania ofert: 22 czerwca 2006
wynik postępowania: W przetargu nieograniczonym na remont pokrycia dachowego wraz z dociepleniem stropodachu budynku Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka najkorzystniejszą ofertę złożyła firma GREŚKIEWICZ P.H.U. Zdzisław Greśkiewicz, 85-831 Bydgoszcz ul. Toruńska 139D, w cenie brutto 29.963,20 zł (słownie złotych: dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt trzy 20/100). Uzasadnienie wyboru: w postępowaniu została złożona jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu. 

zamówienie na:

modernizację budynku Urzędu Gminy w Nowej Wsi Wielkiej (termomodernizacja)

zamawiający: Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 euro
termin składania ofert: 16 czerwca 2006
wynik postępowania: W przetargu nieograniczonym na modernizację budynku Urzędu Gminy w Nowej Wsi Wielkiej (termomodernizacja) najkorzystniejszą ofertę złożył Zakład Remontowo-Budowlany Stanisław Ziółkowski, 88-400 Żnin ul. Aliantów 13, w cenie brutto 65.148,01 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt pięć tysięcy sto czterdzieści osiem 01/100). 

zamówienie na:

modernizację oczyszczalni ścieków w Dziemionnie (wymiana zespołu napowietrzającego na jednym rowie)

zamawiający: Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 euro
termin składania ofert: 16 czerwca 2006
wynik postępowania: W przetargu nieograniczonym na modernizację oczyszczalni ścieków w Dziemionnie (wymiana zespołu napowietrzającego na jednym rowie) najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Instalacji Sanitarnych OCHOBUD Wiesław Ochociński, 85-067 Bydgoszcz ul. Jagiellońska 10, w cenie brutto 227.160,85 zł (słownie złotych: dwieście dwadzieścia siedem tysięcy sto sześćdziesiąt 85/100). Uzasadnienie wyboru: w postępowaniu została złożona jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu. 

zamówienie na:

rozbudowę oświetlenia ulicznego w Nowej Wsi Wielkiej, Dziemionnie i Brzozie

zamawiający: Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 euro
termin składania ofert: 14 czerwca 2006
wynik postępowania: 2. Wybiera się ofertę Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego i Transportowego „Elektrom” Roman Omyła, Jacewo 43, 88-100 Inowrocław, w cenie brutto 161.436,55 zł (słownie złotych: sto sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta trzydzieści sześć 55/100) na rozbudowę oświetlenia ulicznego w Nowej Wsi Wielkiej, Dziemionnie i Brzozie, jako najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, w związku z uchyleniem się od zawarcia umowy wykonawcy, którego oferta została wybrana. 1. W przetargu nieograniczonym na rozbudowę oświetlenia ulicznego w Nowej Wsi Wielkiej, Dziemionnie i Brzozie najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ELCHEM Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe, 88-320 Strzelno ul. Kard. Wyszyńskiego 5, w cenie brutto 151.649,66 zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści dziewięć 66/100).  

zamówienie na:

dostawę i wymianę stolarki okiennej na okna PCV w budynkach gminnych

zamawiający: Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 euro
termin składania ofert: 14 czerwca 2006
wynik postępowania: W przetargu nieograniczonym na dostawę i wymianę stolarki okiennej na okna PCV w budynkach gminnych najkorzystniejszą ofertę złożyła firma REMAR Sławomir Markier, 88-100 Inowrocław ul. Świętokrzyska 67, w cenie brutto 20.829,66 zł (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć 66/100). 

zamówienie na:

budowę nawierzchni utwardzonych betonową kostką brukową

zamawiający: Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 euro
termin składania ofert: 13 czerwca 2006
wynik postępowania: W przetargu nieograniczonym na budowę nawierzchni utwardzonych betonową kostką brukową najkorzystniejszą ofertę w części A, B, C i D zamówienia złożyło Przedsiębiorstwo „EL-KAJO” Sp. z o.o., 85-079 Bydgoszcz ul. Kościuszki 27, w cenie brutto: a) 5.079,35 zł w części A zamówienia (słownie złotych: pięć tysięcy siedemdziesiąt dziewięć 35/100), b) 18.630,05 zł w części B zamówienia (słownie złotych: osiemnaście tysięcy sześćset trzydzieści 05/100), c) 16.043,21 zł w części C zamówienia (słownie złotych: szesnaście tysięcy czterdzieści trzy 21/100), d) 38.677,57 zł w części D zamówienia (słownie złotych: trzydzieści osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem 57/100). Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177; z późn. zm.) unieważniono postępowanie w części E zamówienia, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

zamówienie na:

modernizację dróg transportu rolniczego Prądocin - Kolankowo

zamawiający: Wójt Gminy Nowa Wieś WIelka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 euro
termin składania ofert: 12 czerwca 2006
wynik postępowania: W przetargu nieograniczonym na modernizację dróg transportu rolniczego Prądocin - Kolankowo najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o., 86-061 Brzoza, Kobylarnia 8, w cenie brutto 120.719,00 zł (słownie złotych: sto dwadzieścia tysięcy siedemset dziewiętnaście 00/100). 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 33) starsze przetargi »