Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2019

Przetargi rozstrzygnięte z 2019 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 8 (z 8)zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy nawierzchni ulic, dróg i chodników na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPL.271.23.2019
wartość: poniżej 221.000 euro
termin składania ofert: 10 lipca 2019  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: w części Nr 1 - Biuro Inżynierii Drogowej BID s.c. Agnieszka Szczuraszek-Kostencka, Paweł Szczuraszek, 85-447 Bydgoszcz ul. Strusia 17, w cenie 262.863,30 zł, w części Nr 2 - MBZ Andler, Tomczak sp.j., 87-800 Włocławek ul. Maślana 8/10, w cenie 278.595,00 zł, w części Nr 3 - MBZ Andler, Tomczak sp.j., 87-800 Włocławek ul. Maślana 8/10, w cenie 97.170,00 zł, w części Nr 4 - Biuro Inżynierii Drogowej BID s.c. Agnieszka Szczuraszek-Kostencka, Paweł Szczuraszek, 85-447 Bydgoszcz ul. Strusia 17, w cenie 20.934,60 zł. Uzasadnienie wyboru: wybrane oferty spełniają wymogi zawarte w SIWZ i ustawie Prawo zamówień publicznych oraz przedstawiają najkorzystniejszy bilans ceny, długości okresu rękojmi oraz doświadczenia zawodowego osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia w poszczególnych częściach zamówienia.  

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę świetlicy wiejskiej w Kobylarni

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: nabór ofert
nr sprawy: ZPL.271.22.2019
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 25 czerwca 2019  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma J-Inwest Jakub Kaczmarek, 88-100 Inowrocław ul. Kątna 28c, w cenie 48.900,00 zł (słownie złotych: Czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset 00/100). Uzasadnienie wyboru: wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia.  

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej w Kobylarni

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPL.271.20.2019
wartość: poniżej 221.000 euro
termin składania ofert: 28 maja 2019  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła Pracownia Inwestycyjno-Projektowa INEKO Jerzy Kujawski, 14-200 Iława ul. Ostródzka 53, w cenie 114.390,00 zł (słownie złotych: Sto czternaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt 00/100). Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta spełnia wymogi zawarte w SIWZ i ustawie Prawo zamówień publicznych oraz przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny oraz doświadczenia zawodowego osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia.  

zamówienie na:

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: nabór ofert
nr sprawy: ZPL.271.15.2019
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 23 kwietnia 2019  15:15
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła Poczta Polska S.A., 00-940 Warszawa ul. Rodziny Hiszpańskich 8, w cenie 59.530,70 zł (słownie złotych: Pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści 70/100). Uzasadnienie wyboru: w postępowaniu została złożona jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu.  

zamówienie na:

Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Wielkiej przy ul. Wiaduktowej

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPL.271.11.2019
wartość: poniżej 5.548.000 euro
termin składania ofert: 9 kwietnia 2019  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna „ARIS” Zbigniew Rolbiecki, Grzegorz 8, 87-140 Chełmża, w cenie 227.550,00 zł (słownie złotych: Dwieście dwadzieścia siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt 00/100. Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta spełnia wymogi zawarte w SIWZ i ustawie Prawo zamówień publicznych oraz przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny oraz okresu gwarancji udzielonej na cały przedmiot zamówienia.  

zamówienie na:

Budowa ulicy Dolina w Brzozie wraz z odwodnieniem

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPL.271.9.2019
wartość: poniżej 5.548.000 euro
termin składania ofert: 26 marca 2019  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PRDI UNIDROMEX Michał Szewczyk, 88-100 Inowrocław ul. Popowicka 36, w cenie 325.481,94 zł (słownie złotych: Trzysta dwadzieścia pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden 94/100). Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta spełnia wymogi zawarte w SIWZ i ustawie Prawo zamówień publicznych oraz przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny oraz okresu gwarancji udzielonej na cały przedmiot zamówienia.  

zamówienie na:

Dostawa artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek dla Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: nabór ofert
nr sprawy: ZPL.271.4.2019
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 25 lutego 2019  15:15
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: w części A zamówienia - PHU UNITED Sebastian Neuman, 87-100 Toruń ul. Kusocińskiego 3, w cenie 15.597,02 zł (słownie złotych: Piętnaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt siedem 02/100), w części B zamówienia - Pryzmat Bydgoszcz Sp. z o.o., 85-022 Bydgoszcz ul. Gdańska 101, w cenie 18.790,71 zł (słownie złotych: Osiemnaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt 71/100. Uzasadnienie wyboru: wybrani wykonawcy zaoferowali najniższe ceny wykonania przedmiotu zamówienia w poszczególnych częściach.  

zamówienie na:

Usługi doradztwa urbanistycznego przy sporządzaniu projektów decyzji ustalających warunki zabudowy i zagospodarowania terenu na obszarze Gminy Nowa Wieś Wielka

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: nabór ofert
nr sprawy: ZPL.271.58.2018
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 7 stycznia 2019  15:15
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma GIS-PLAN II Sp. z o.o., 85-113 Bydgoszcz ul. Sieroca 26/4, w cenie jednostkowej brutto 250,00 zł (słownie złotych: Dwieście pięćdziesiąt 00/100). Uzasadnienie wyboru: wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia. 

Przetargi o pozycjach 1 - 8 (z 8)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij