zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych na budowę dróg na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPL.271.20.2020.AW
wartość: poniżej 214.000 euro
termin składania ofert: 24 września 2020  12:00