zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych na budowę sieci wodociągowej na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPL.271.13.2020.AW
wartość: poniżej 214.000 euro
termin składania ofert: 15 czerwca 2020  12:00