zamówienie na:

Budowa ulicy Gołębiej o długości 351 m wraz z odwodnieniem w Brzozie

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPL.271.12.2020.AW
wartość: poniżej 5.350.000 euro
termin składania ofert: 8 czerwca 2020  12:00
Ogłoszenie o zamówieniu BZP (6085kB) pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (689kB) pdf
Załącznik Nr 1 - Formularz oferty (36kB) word
Załącznik Nr 2 - Oświadczenie z art. 25a (143kB) word
Załączniki Nr 3-5 - Oświadczenie grupa kapitałowa, wykaz robót, wykaz osób (137kB) word
Załącznik Nr 6 - Wzór umowy (345kB) pdf
Załącznik Nr 7 - projekt budowlano-wykonawczy branża drogowa (6983kB) pdf
Załącznik Nr 8 - Projekt budowlano-wykonawczy branża sanitarna cz.1 (122kB) pdf
Załącznik Nr 8 - Projekt budowlano-wykonawczy branża sanitarna cz.2 (163kB) pdf
Załącznik Nr 8 - Projekt budowlano-wykonawczy branża sanitarna cz.3 (227kB) pdf
Załącznik Nr 8 - Projekt budowlano-wykonawczy branża sanitarna cz.4 (4046kB) pdf
Załącznik Nr 8 - Projekt budowlano-wykonawczy branża sanitarna cz.5 (6650kB) pdf
Załącznik Nr 8 - Projekt budowlano-wykonawczy branża sanitarna cz.6 (992kB) pdf
Załącznik Nr 8 - Projekt budowlano-wykonawczy branża sanitarna cz.7 (302kB) pdf
Załącznik Nr 8 - Projekt budowlano-wykonawczy branża sanitarna cz.8 (1140kB) pdf
Załącznik Nr 8 - Projekt budowlano-wykonawczy branża sanitarna cz.9 (251kB) pdf
Załącznik Nr 9 - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót branża drogowa (8372kB) pdf
Załącznik Nr 10 - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót branża sanitarna cz.1 (125kB) pdf
Załącznik Nr 10 - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót branża sanitarna cz.2 (240kB) pdf
Załącznik Nr 11 - Projekt stałej organizacji ruchu (2957kB) pdf
Załącznik Nr 12 - Przedmiar robót branża drogowa (87kB) pdf
Załącznik Nr 13 - Przedmiar robót branża sanitarna (63kB) pdf

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1 (936kB) pdf
Załącznik do wyjaśnień nr 1 - decyzja Starosty Bydgoskiego (3646kB) pdf

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 2 (222kB) pdf
Załącznik do wyjaśnień nr 2 - rysunek nr 2.0 projektu branży drogowej (708kB) pdf
Załącznik do wyjaśnień nr 2 - rysunek nr 2.1 projektu branży drogowej (1657kB) pdf

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 3 (625kB) pdf

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 4 (337kB) pdf
Załącznik do wyjaśnień nr 4 - rysunek nr 2.0 projektu branży drogowej (708kB) pdf
Załącznik do wyjaśnień nr 4 - rysunek nr 2.1 projektu branży drogowej (1657kB) pdf
Załącznik do wyjaśnień nr 4 - rysunek nr 3.1 projektu branży drogowej (62kB) pdf
Załącznik do wyjaśnień nr 4 - rysunek nr 4.1 i 4.2 projektu branży drogowej (737kB) pdf
Załącznik do wyjaśnień nr 4 - rysunek nr 5.1 projektu branży drogowej (54kB) pdf
Załącznik do wyjaśnień nr 4 - dokumentacja badań podłoża gruntowego (3781kB) pdf

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 5 (262kB) pdf
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP (348kB) pdf

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 6 (215kB) pdf

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 7 (183kB) pdf

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 8 (207kB) pdf

metryczka


Opublikował: Anita Wysota (14 maja 2020, 15:14:58)

Ostatnia zmiana: Anita Wysota (28 maja 2020, 13:22:01)
Zmieniono: dodanie wyjaśnień SIWZ nr 6-8

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 472