zamówienie na:

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: nabór ofert
nr sprawy: ZPL.271.11.2020.AW
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 17 kwietnia 2020  14:15
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła Poczta Polska S.A., 00-940 Warszawa ul. Rodziny Hiszpańskich 8, w cenie 59.082,90 zł (słownie złotych: Pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemdziesiąt dwa 90/100). Uzasadnienie wyboru: w postępowaniu została złożona jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu.  
Ogłoszenie o naborze ofert (1644kB) pdf
Załączniki Nr 1 i 2 - Formularz ofertowy i cenowy (141kB) word
Załącznik Nr 3 - Projekt umowy (162kB) pdf

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (176kB) pdf

metryczka


Opublikował: Anita Wysota (8 kwietnia 2020, 15:11:27)

Ostatnia zmiana: Anita Wysota (22 kwietnia 2020, 15:13:37)
Zmieniono: dodanie wyniku postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 91