zamówienie na:

Budowa placu zabaw w Nowej Wiosce - I etap

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: nabór ofert
nr sprawy: ZPL.271.35.2019
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 12 listopada 2019  16:15
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Kolorowe Place Zabaw Szymon Sutkowski, 18-300 Zambrów ul. Grunwaldzka 2B/10, w cenie 7.200,00 zł (słownie złotych: Siedem tysięcy dwieście 00/100). Uzasadnienie wyboru: wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia.  
Ogłoszenie o naborze ofert (1530kB) pdf
Załącznik Nr 1 - Formularz oferty (75kB) word
Załącznik Nr 2 - Wykaz robót (42kB) word

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (275kB) pdf

metryczka


Opublikował: Anita Wysota (6 listopada 2019, 14:13:54)

Ostatnia zmiana: Anita Wysota (20 listopada 2019, 15:19:20)
Zmieniono: dodanie wyniku postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 301