zamówienie na:

Doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: nabór ofert
nr sprawy: ZPL.271.34.2019
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 11 października 2019  14:15
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę w części Nr 1, 2 i 3 zamówienia złożyła firma Simba s.c. M.Ćwirzeń W.Gęsicki, Zemborzyce Tereszyńskie 74, 20-515 Lublin, w cenie: 1) w części Nr 1 - 29.925,00 zł (słownie złotych: Dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć 00/100), 2) w części Nr 2 - 18.000,00 zł (słownie złotych: Osiemnaście tysięcy 00/100), 3) w części Nr 3 - 8.310,00 zł (słownie złotych: Osiem tysięcy trzysta dziesięć 00/100). Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i dodatkowych elementów zestawu zabawowego w części Nr 1 i 2 zamówienia oraz zawiera najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia w części Nr 3.  
Ogłoszenie o naborze ofert (1947kB) pdf
Załącznik Nr 1 - Formularz oferty (84kB) word
Załącznik Nr 2 - Wykaz robót (42kB) word

Zmiana ogłoszenia o naborze ofert (125kB) pdf

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (514kB) pdf

metryczka


Opublikował: Anita Wysota (9 października 2019, 12:39:20)

Ostatnia zmiana: Anita Wysota (30 października 2019, 11:55:51)
Zmieniono: dodanie wyniku postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 248