Mapa Biuletynu

 AKTUALNOŚCI
 KORONAWIRUS - WAŻNE INFORMACJE
 PRZETARGI
 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
 RODO
 Inwestycje
  · Inwestycje w poszczególnych latach
  · · 2019
  · · 2018
  · · 2017
  · · 2016
  · · 2015
  · · 2014
  · · 2013
  · · 2012
  · · 2011
  · · 2010
  · · 2009
  · · 2008
  · · 2007
  · · 2006
  · · 2005
  · · 2004
  · · 2003
  · Zestawienia
 SKRZYNKA PODAWCZA
 WŁADZE I STRUKTURA
  · Wójt Gminy
  · · Dane kontaktowe i przyjmowanie interesantów
  · · Podstawowe zadania
  · · Uprawnienia
  · · Archiwum
  · Rada Gminy
  · · Komisje Rady Gminy
  · · Terminy posiedzeń komisji Rady Gminy
  · · Protokoły z posiedzeń komisji Rady Gminy
  · · · Kadencja 2018-2023
  · · · · 2019
  · · · Kadencja 2014-2018
  · · · · 2018
  · · · · 2017
  · · · · 2016
  · · · · 2015
  · · · Kadencja 2010-2014
  · · · · 2014
  · · · · 2013
  · · · · 2012
  · · · · 2011
  · · · · 2010
  · · · Kadencja 2006-2010
  · · · · 2010
  · · · · 2009
  · · · · 2008
  · · · · 2007
  · · · · 2006
  · · Wnioski i interpelacje radnych
  · · Zadania i uprawnienia
  · · Archiwum
  · Terminy sesji Rady Gminy
  · · W roku 2020
  · · W roku 2019
  · · W roku 2018
  · · W roku 2017
  · · W roku 2016
  · · W roku 2015
  · · W roku 2014
  · · W roku 2013
  · · W roku 2012
  · · W roku 2011
  · · W roku 2010
  · · W roku 2009
  · · W roku 2008
  · · W roku 2007
  · · W roku 2006
  · · W roku 2005
  · · W roku 2004
  · Urząd Gminy
  · · Podstawowe dane
  · · Regulamin organizacyjny
  · · Struktura organizacyjna
  · · Skarbnik
  · · Sekretarz
  · · Archiwum
  · · Oferty pracy - archiwalne
  · · · Aktualne
  · · · Zakończone
  · · · · Rozstrzygnięte
  · · · · Nierozstrzygnięte
  · · · Procedury i informacje
  · · · Praca w jednostkach organizacyjnych Gminy
  · · · · Aktualne
  · · · · Rozstrzygnięte
  · · · · Nierozstrzygnięte
  · Kontakt do pracowników urzędu
  · Jednostki organizacyjne
  · Sołectwa
  · · Wykaz sołtysów
  · · Wykaz sołectw
  · · Statuty
  · Oświadczenia majątkowe
  · · Rada Gminy
  · · · Oświadczenia majątkowe radnych za 2018 r.
  · · · Oświadczenia majątkowe radnych na rozpoczęcie kadencji 2018-2023
  · · · Oświadczenia majątkowe radnych za 2017 r.
  · · · Oświadczenia majątkowe radnych za 2016 r.
  · · · Oświadczenia majątkowe radnych za 2015 r.
  · · · Oświadczenia majątkowe radnych za 2014 r.
  · · · Oświadczenia majątkowe radnych na rozpoczęcie kadencji 2014-2018
  · · · Oświadczenia majątkowe radnych na zakończenie kadencji 2010-2014
  · · · Oświadczenia majątkowe radnych za 2013 r.
  · · Wójt
  · · Sekretarz
  · · Skarbnik
  · · Pracownicy Urzędu Gminy wydający decyzje administracyjne
  · · Dyrektorzy i kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
  · Nabór pracowników
 Stanowiska
 OBWIESZCZENIA
 System powiadamiania 'BLISKO'
 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 254
 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
 Gospodarka odpadami komunalnymi
  · Podmioty odbierające odpady
  · Harmonogramy wywozu
  · · 2020
  · · 2019
  · Formularz deklaracji
  · Opłata
  · Zasady segregacji
  · PSZOK
  · Coroczne analizy stanu gospodarki
  · Analizy stanu gospodarki
  · · 2019
 Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
 Prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
 Zagospodarowanie przestrzenne
  · Ogłoszenia
  · Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
  · Gospodarka gruntami
  · · Nieruchomości - w drodze bezprzetargowej
  · · Nieruchomości - w drodze przetargu
 Ochrona środowiska
  · Program Czyste Powietrze
  · Wymiana źródeł ciepła
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
  · Informacje o konkursach
  · · Za rok 2020
  · · Za rok 2019
  · · Za rok 2018
  · · Za rok 2017
  · · Za rok 2016
  · · Za rok 2015
  · · Za rok 2014
  · · Za rok 2013
  · · Za rok 2012
  · · Za rok 2011
  · · Za rok 2010
  · · Za rok 2009
  · · Za rok 2008
  · · Za rok 2007
  · · Za rok 2006
  · · Za rok 2005
  · · Za rok 2004
  · Programy współpracy
  · · Program na rok 2020
  · · Program na rok 2019
  · · Program na rok 2017
  · · Program na rok 2016
  · · Program na rok 2014
  · · Program na rok 2013
  · · Program na rok 2012
  · · Program na rok 2011
  · · Program na rok 2010
  · · Program na rok 2009
  · Mapa aktywności organizacji
  · Wykaz organizacji pozarządowych
  · Informacje dla organizacji pozarządowych
 PRAWO LOKALNE
  · Statut
  · · Zmiany Statutu
  · · Projekty zmian Statutu
  · Uchwały Rady Gminy
  · Projekty uchwał na sesję Rady Gminy
  · Protokoły z sesji
  · · rok 2020
  · · rok 2019
  · · rok 2018
  · · rok 2017
  · · rok 2016
  · · rok 2015
  · · rok 2014
  · · rok 2013
  · · rok 2012
  · · rok 2011
  · · rok 2010
  · · rok 2009
  · · rok 2008
  · · rok 2007
  · · rok 2006
  · · rok 2005
  · · rok 2004
  · · rok 2003
  · · rok 2002
  · Zarządzenia Wójta od 2008 roku
  · Zarządzenia Wójta do 2007 roku
  · · Zarządzenia Wójta
  · · · Rok 2007
  · · · Rok 2006
  · · · Rok 2005
  · · · Rok 2004
  · · · Rok 2003
  · · · Rok 2002
  · · Zarządzenia Kierownika Urzędu
  · · · Rok 2007
  · · · Rok 2006
  · · · Rok 2005
  · · · Rok 2004
  · Opłaty i podatki
  · · Podatki
  · · · Podatek rolny
  · · · Podatek leśny
  · · · Podatek od nieruchomości
  · · · Podatek od środków transportowych
  · · · Pobór podatków w drodze inkasa
  · · Opłaty lokalne
  · · · Opłata targowa
  · · · Opłata z tytułu posiadania psów
  · · Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu
  · · Czynsz za najem lokali mieszkalnych
  · · Interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego wydane przez Wójta
  · Porozumienia
  · Przepisy porządkowe
 FINANSE GMINY
  · Budżet
  · · rok 2020
  · · rok 2019
  · · rok 2018
  · · rok 2017
  · · rok 2016
  · · rok 2015
  · · rok 2014
  · · rok 2013
  · · rok 2012
  · · rok 2011
  · · rok 2010
  · · rok 2009
  · · rok 2008
  · · rok 2007
  · · rok 2006
  · · rok 2005
  · · rok 2004
  · · rok 2003
  · · Zasady finansowania
  · Wieloletnia prognoza finansowa
  · Majątek gminy
  · Dług publiczny
  · · Rok 2017
  · · Rok 2016
  · · Rok 2015
  · · Rok 2014
  · · Rok 2013
  · · Rok 2012
  · · Rok 2011
  · · Rok 2010
  · · Rok 2009
  · · Rok 2008
  · · Rok 2007
  · · Rok 2006
  · · Rok 2005
  · · Rok 2004
  · · Rok 2003
  · Wykazy udzielonej pomocy publicznej
  · Stypendia Wójta Gminy
 NASZA GMINA
  · Dane statystyczne
  · · Lokalizacja
  · · Herb
  · Dokumenty strategiczne
  · · Gminny Program Rewitalizacji
  · · Strategia Rozwoju Gminy Nowa Wieś Wielka do roku 2020+
  · · Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2015-2020
  · Tablice informacyjne
  · Zadania publiczne
  · · Zadania własne
  · · Zadania zlecone
  · Bezpieczeństwo
  · Mapy
  · Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Nowa Wieś Wielka
  · Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
  · Rozbudowa nawierzchni drogi gminnej na odcinku drogi powiatowej nr 1548C Solec Kujawski – Nowa Wieś Wielka do miejscowości Nowa Wioska
  · Obsługa osób niesłyszących
 KONTROLE
  · Kontrole zewnętrzne urzędu
  · · Rok 2019
  · · Rok 2018
  · · Rok 2017
  · · Rok 2016
  · · Rok 2015
  · · Rok 2012
  · · Rok 2011
  · · Rok 2010
  · Kontrole wewnętrzne urzędu
  · · Rok 2019
  · · Rok 2018
  · · Rok 2017
  · · Rok 2016
  · · Rok 2015
  · · Rok 2014
  · · Rok 2013
  · · Rok 2012
  · · Rok 2011
  · Kontrole zewnętrzne jednostek organizacyjnych gminy
  · · Rok 2018
  · · Rok 2017
  · · Rok 2013
  · · Rok 2012
  · · Rok 2011
  · Kontrole wewnętrzne jednostek organizacyjnych gminy
  · · Rok 2019
  · · Rok 2018
  · · Rok 2016
  · · Rok 2015
  · · Rok 2014
  · · Rok 2013
  · · Rok 2012
  · · Rok 2011
  · Kontrola zarządcza
 SPRAWY DO ZAŁATWIENIA
  · Sposób załatwiania
  · Rejestry i ewidencje
  · · Rejestr skarg i wniosków
  · · Rejestr Instytucji Kultury
  · Udostępnianie informacji publicznej
  · · 2020
  · · 2019
 WYBORY
  · Wybory Prezydenta RP zarządzone na 28 czerwca 2020 r.
  · Wybory Prezydenta RP zarządzone na 10 maja 2020 r.
  · Wybory do Sejmu RP i Senatu RP w 2019 r.
  · Wybory do Rad Powiatowych Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej 2019
  · Wybory Ławników Sądowych na kadencję 2020-2023
  · Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
  · Wybory Samorządowe 2018
  · Rejestr Wyborców
 Powszechny spis rolny 2020
 Linia autobusowa nr 99: Bydgoszcz - Nowa Wieś Wielka (rozkład kursów)
 Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy/Ośrodek Zamiejcowy w Nowej Wsi Wielkiej
 NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2011
 POWSZECHNY SPIS ROLNY 2010