Komunikat dotyczący zmiany zasad przyjmowania Klientów w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka - od 26 października 2020 r. do odwołania26.10.2020

Komunikat dotyczący zmiany zasad przyjmowania Klientów w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka - od 26 października 2020 r. do odwołania

26.10.2020

Szanowni Mieszkańcy Gminy!
W związku z pogarszającą się z dnia na dzień sytuacją epidemiczną i objęciem całego kraju czerwoną strefą – a przede wszystkim w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo nas wszystkich, podjęliśmy działania zmierzające do zmniejszenia ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa. Liczę, że zostaną one przyjęte ze zrozumieniem i odpowiedzialnością.
Informuję, że od dziś tj. 26 października br. zamknięte są drzwi Urzędu Gminy. Ograniczona zostaje bezpośrednia obsługa Mieszkańców i Klientów. Zapewniam jednak, że pomimo zamknięcia drzwi budynku jesteśmy do Państwa dyspozycji – Urząd cały czas będzie funkcjonował w dotychczasowych godzinach pracy. Zalecany jest zdalny kontakt z Urzędem: nasi Pracownicy są dla Państwa dostępni pod telefonem i mailem. Wykaz numerów telefonów oraz adresów e-mail Pracowników Urzędu Gminy dostępny jest na stronie: http://www.bip.nowawieswielka.pl/?cid=158. Zachęcamy również do załatwiania spraw z wykorzystaniem platformy e-PUAP. Przed wejściem do Urzędu wystawiona jest skrzynka podawcza, w której mogą Państwo zostawić dokumenty. Korespondencję można również przesyłać drogą pocztową na adres Urzędu: 
Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka
ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wieś Wielka
Proszę o dokonywanie opłat skarbowych na numer konta bankowego Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka: Bank Spółdzielczy o/Złotniki Kujawskie: 61 8142 1059  0616 3365 2000 0001 oraz pozostałych opłat (m.in. podatków, odpadów) na indywidualne numery rachunków bankowych. 
Bezpośrednia obsługa możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach i po wcześniejszej rejestracji telefonicznej. Wizyta w Urzędzie odbywa się z zachowaniem środków ostrożności: osoba wchodząca do Urzędu ma obowiązek zakrycia ust i nosa, zdezynfekowania rąk, poddania się pomiarowi temperatury oraz zachowania zalecanego dystansu. Osoby, które nie będą stosować się do ww. zaleceń, nie będą obsługiwane. Przy wejściu do budynku Urzędu prosimy skorzystać z dzwonka umieszczonego obok wejścia. 
Jednocześnie apeluję o to, aby nie ulegać negatywnym emocjom, a przede wszystkim nie popadać w panikę. Pamiętajmy, że najważniejsze jest przestrzeganie zasad higieny i obserwacja naszego stanu zdrowia. Ścisłe przestrzeganie aktualnych zaleceń z pewnością przyczyni się do skuteczniejszego poradzenia sobie z następstwami epidemii. O kolejnych działaniach będziemy Państwa informować na bieżąco.

Sekretarz Gminy 
Leszek A. Latosiński 

metryczka


Wytworzył: Leszek Latosiński, Sekretarz Gminy (26 października 2020)
Opublikował: Anna Bialik-Pieszak (26 października 2020, 12:23:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 80