Ogłoszenie Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Wieś Wielka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 13.07.2020

Ogłoszenie Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Wieś Wielka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

13.07.2020

Pobierz treść ogłoszenia (17kB) word

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Wieś Wielka (1727kB) pdf
Wykaz obiektów zabytkowych nieruchomych ujętych w gminnej ewidencji zabytków (569kB) pdf
Kierunki - rysunek (191kB) jpg
Uwarunkowania - rysunek (182kB) jpg

Bilans
Bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę (712kB) pdf
Bilans - rysunek (29759kB) plik

Prognoza środowiskowa
Prognoza oddziaływania na środowisko (1260kB) pdf  
Załącznik nr 1 Lokalizacja obszaru opracowania na tle mapy topograficznej (408kB) pdf
Załącznik nr 2 Lokalizacja obszaru opracowania względem obszarów chronionych (407kB) pdf
Oświadczenie - prognoza (174kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wojciech Oskwarek, Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka (13 lipca 2020)
Opublikował: Anna Bialik-Pieszak (13 lipca 2020, 12:46:04)

Ostatnia zmiana: Anna Bialik-Pieszak (10 sierpnia 2020, 09:29:13)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 208