Ogłoszenie Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka08.04.2020

Ogłoszenie Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka

08.04.2020

Szanowni Mieszkańcy Gminy Nowa Wieś Wielka!Pragnę Państwu przypomnieć, że Przedsiębiorcy, którzy zostali  dotknięci negatywnymi skutkami wynikającymi ze stanu epidemicznego i epidemii COVID-19, w szczególności mający problemy z terminowym regulowaniem zobowiązań podatkowych, mogą skorzystać z ulg przewidzianych w art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.) i złożyć udokumentowany wniosek o:
1) odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty, 
2) odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę,
3) umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę.

Udokumentowane wnioski będą rozpatrywane indywidualnie, na podstawie złożonych przez Podatnika informacji i dokumentów oraz oświadczenia według załączonego wzoru. Powyższe zasady są powszechnie obowiązujące i nie zmieniają się, ale zapewniam, że z uwagi na wyjątkowość sytuacji, wnioski Naszych Podatników będę rozpatrywane ze szczególną przychylnością w możliwie jak najszybszym terminie. Ponadto informuję, że gdy wystąpi inna prawna możliwość udzielania Państwu pomocy, niezwłocznie o tym będę zawiadamiał i jako Wójt Gminy będę korzystał z takiej możliwości.
Jestem przekonany, że wspólnie uda nam się przetrwać ten ciężki okres. Wzajemne udzielanie wsparcia i pomocy stanie się gwarancją dalszego pomyślnego rozwoju gospodarczego i więzi społecznych.                                                                     
    WÓJT GMINY NOWA WIEŚ WIELKA 
           /-/ Wojciech Oskwarek

Oświadczenie osoby fizyczne (441kB) pdf
Oświadczenie osoby prawne (75kB) word

metryczka


Wytworzył: Wojciech Oskwarek, Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka (8 kwietnia 2020)
Opublikował: Anna Bialik-Pieszak (8 kwietnia 2020, 14:03:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 130