Unieważnienie przetargu30.03.2020

Unieważnienie przetargu

30.03.2020

Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka działając  w oparciu  o  art.  30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), w związku z art. 46 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz z zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239)  oraz § 3a i § 11 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej  Polskiej stanu epidemii (Dz. U.  poz. 491), stosownie do zarządzeniem   nr 27/20   z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 21/20 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 3 marca 2020 r.  informuję o unieważnieniu przetargu na zbycie nieruchomości położonych w Nowej Wsi Wielkiej, stanowiących mienie komunalne Gminy Nowa Wieś Wielka, planowanego  w dniu  8 kwietnia 2020 r. o godz. 1100 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 
 

metryczka


Wytworzył: Wojciech Oskwarek, Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka (30 marca 2020)
Opublikował: Anna Bialik-Pieszak (31 marca 2020, 14:52:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 87