Aktualności

Aktualności o pozycjach 1 - 20 (z 174) starsze aktualności »Wybory Sołtysa Kobylarni

16.07.2020

j.wZmiany w systemie gospodarki odpadami w Gminie Nowa Wieś Wielka

13.07.2020

Zmiany w systemie gospodarki odpadami w Gminie Nowa Wieś WielkaOgłoszenie Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka

03.07.2020

Ogłoszenie podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz statystycznej liczby uczniów w przedszkolach publicznych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka, obowiązującej od 1 lipca 2020 r.Ogłoszenie Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy o przetargu

01.07.2020

Sprzedaż mienia ruchomego niekoncesjonowanego w BydgoszczyPowszechny Spis Rolny 2020

19.06.2020

Nabór na rachmistrzówKażdy głos się liczy

19.06.2020

Konkurs dla Mieszkańców Metropolii BydgoszczOgłoszenie Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka

10.06.2020

Ogłoszenie podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz statystycznej liczby uczniów w przedszkolach publicznych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka, obowiązującej od 1 czerwca 2020 r.Rozporządzenie Nr 8/2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 czerwca 2020 r.

03.06.2020

dot. zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożonym wystąpieniem afrykańskiego pomoru świńBudowa ulicy Jaskółczej i Klonowej wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej w Brzozie

01.06.2020

Dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.Obwieszczenie Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka

28.05.2020

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Brzoza Północ” wraz z prognozą oddziaływania na środowiskoObwieszczenie Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka

28.05.2020

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osiedle Olimpin” wraz z prognozą oddziaływania na środowiskoObwieszczenie Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka

28.05.2020

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Jastrzębiej i Kasztanowej we wsi Brzoza wraz z prognozą oddziaływania na środowiskoKomunikat Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 25 maja 2020 r.

25.05.2020

dot. funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi WielkiejKomunikat Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 22 maja 2020 r.

22.05.2020

dot. obsługi Klientów i funkcjonowania Urzędu Gminy Nowa Wieś WielkaZarządzenie Nr 10/2020 Dyrektora Przedszkola Samorządowego 'Jarzębinka' w Brzozie z dnia 20 maja 2020 r.

20.05.2020

dot. odwołania zawieszonych zajęć w Przedszkolu Samorządowym „Jarzębinka' w Brzozie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19Zarządzenie Nr 19/2020 Dyrektora Przedszkola Samorządowego 'Stokrotka' w Nowej Wsi Wielkiej z dnia 20 maja 2020 r.

20.05.2020

dot. odwołania zawieszonych zajęć w Przedszkolu Samorządowym „Stokrotka” w Nowej Wsi Wielkiej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19Aktualności o pozycjach 1 - 20 (z 174) starsze aktualności »